varbudget_pengar

Samtliga kommuner får del av pengarna till skolan.

Statsbidrag

Skolmiljarden: Så mycket får din kommun – hela listan

Se hur mycket varje kommun får när den första delen av skolmiljarden betalas ut i februari.

I februari månad börjar Skolverket betala ut den så kallade skolmiljarden som syftar till att öka förutsättningen för alla barn och elever att få den utbildning de har rätt till, trots pandemin.

Kommunerna behöver inte göra någon ansökan utan samtliga kommuner får del av pengarna, som fördelas proportionellt utifrån antalet barn och unga i åldern 6–19 år.

– Pengarna kommer betalas ut till alla kommuner. Sedan är det upp till varje kommun att själv bestämma hur pengarna ska användas för att trygga barnens rätt till utbildning, säger Johanna Freed, enhetschef på Skolverkets handläggningsavdelning.

Pengarna får användas för insatser i hela skolväsendet, inklusive förskolan, grund- och gymnasieskolan samt vuxenutbildningen. Stödet betalas ut vid två tillfällen under 2021. Hälften av pengarna betalas ut i februari och den andra hälften betalas ut i juni.

Kommentera