nybegler1
Foto: Skolinspektionen

Skolor brister i demokratifostran

Skolan har i uppdrag att främja demokratin och människors lika värde, men de flesta skolorna i Skolinspektionens granskning saknar en plan för det. 

Skolinspektionen har tittat närmare på demokrati- och värdegrundsarbetet på 17 grundskolor i tio kommuner med lågt valdeltagande. Det visar sig att 13 av skolorna inte har någon gemensam ram för arbetet, vilket gör att likvärdigheten brister. Lärarna är ensamma måste tolka uppdraget och har de inte en kritisk hållning finns risken att obekväma åsikter inte dryftas och bemöts i klassrummet. Eleverna får heller inte tillräckligt med möjligheter att träna sin demokratiska kompetens till exempel genom att delta i kritiska diskussioner i klassrummet.

– Lika viktigt som det är att skolan utvecklar elevernas kunskaper i de olika ämnena, lika viktigt är det att skolan aktivt arbetar för att demokratins principer och grundläggande värden erövras av varje ny elevkull. Skolan har ett stort ansvar för att stå upp för dessa principer, låta eleverna uppleva dem och att samtala om dem – ständigt och alltid, säger Ann-Marie Begler, generaldirektör för Skolinspektionen, i ett pressmeddelande.

Skolinspektionen ger också ett antal rekommendationer för värdegrunds- och demokratiarbetet i rapporten.

– Misslyckas skolan i sin demokratifostran ökar risken för intolerans och rasism, både i skolan och i övriga samhället, fortsätter Ann-Marie Begler.

 

Om skolans demokrati- och värdegrundsarbete

Skolans värdegrund omfattar:

  • Människolivets okränkbarhet.
  • Individens frihet och integritet.
  • Alla människors lika värde.
  • Jämställdhet mellan män och kvinnor.
  • Solidaritet med svaga och utsatta.

Målet med skolans demokrati- och värdegrundsarbete är att främja demokratin och motverka odemokratiska uttryck. Det förutsätter att värdegrunden integreras i kunskapsmålen. Skolan ska arbeta för att eleverna ska dela värdena som värdegrunden omfattar, utveckla kunskap om samhälle och politik samt utveckla praktiska färdigheter som medborgare behöver i ett demokratiskt samhälle, till exempel kunna framföra argument, lyssna till andra, känna solidaritet och tillit, tänka kritiskt och självständigt.

Källa: Skolinspektionen.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm