sara_svanlund_tid

Sara Svanlund är 2:a vice ordförande på LR.

Granskning

Skolor slarvar med undervisningstiden

Lärarlösa lektioner och schemakrockar är två källor till missad undervisningstid när huvudmän prioriterar ner frågan, enligt en ny rapport från Skolinspektionen.

Rapporten i korthet

Skolinspektionen pekar bland annat på följande brister:

  • Små marginaler och olika tolkningar. Elevernas scheman läggs utan marginal mellan lektionerna, och det finns flera tolkningar av vad som räknas som undervisningstid.
  • Rätt till garanterad undervisningstid prioriteras inte. Huvudmän och rektorer ser undervisningstiden som underordnad andra hänsyn.
  • Skolorna timplanerar utifrån tradition, inte behov. Den garanterade undervisningstiden ses som ett tak, inte ett golv. När mer tid ges till ett visst ämne görs det schablonmässigt och inte utifrån elevgruppens behov.
  • Annat än undervisning räknas som undervisningstid. Lärarlösa lektioner, nationella prov och studiebesök räknas på vissa skolor som undervisningstid.
  • Brist på uppföljning. Det finns en risk att eleverna inte får kompensation för förlorad undervisningstid eftersom det saknar rutiner.

Skolinspektionen har granskat 25 gymnasieskolor, och på 14 av dem bedömer man att risken för att undervisningstid går förlorad är uppenbar. Granskningen pekar på brister som gör att elever kan gå miste om undervisningstid de har rätt till, och även att det är svårt att överhuvudtaget följa upp huruvida eleverna får tillräckligt med undervisningstid eller inte.

Resultatet går i linje med tidigare undersökningar som genomförts av Skolverket och Lärarnas Riksförbund (LR). Sara Svanlund är 2:a vice ordförande på LR och hon ser flera problem med att det slarvas med undervisningstiden.

– Det här bekräftar det vi ser ute på skolorna. Undervisningstiden är framgångsfaktorn i skolan. Den tid eleven får med sin lärare är så viktig. När vi ser att det är så många elever som inte klarar gymnasieskolan så är det här en del av problemet. Det borde vara en väckarklocka, säger hon.

Det grundläggande problemet är enligt rapporten att huvudmän och rektorer helt enkelt inte prioriterar undervisningstiden i sitt arbete. Därför saknas system som ser till att kompensera för exempelvis lärarlösa eller uteblivna lektioner. I vissa fall är schemat lagt så att lektioner överlappar och eleverna måste välja vilken lektion de ska prioritera.

Enligt Sara Svanlund finns det sannolikt också ekonomiska hänsyn i botten – ju färre undervisningstimmar per kurs, desto fler kurser kan läggas på en och samma lärare.

– Jag tror att man tänker i termer av resurser. Man ökar arbetsbelastningen per lärare och tror att man vinner på det i slutändan, vilket man inte gör. För det blir tufft för läraren och tufft för eleverna när man inte ges den tid som egentligen krävs, säger hon.

Du tror inte att viljan finns att faktiskt reglera undervisningstiden?

– Jag tror att om man hade haft viljan till det, så hade systemen för det funnits på plats.

Kommentera