shutterstock_95075494
Skolstart

Skolplikt från sex års ålder redan nästa år

Regeringen vill att förskoleklass från och med nästa hösttermin är en obligatorisk del av skolväsendet och att skolplikten utökas till tio år.
– Förskoleklassen ger en jämlik start i barns upptäckande av språk, matematik och andra kunskaper, säger utbildningsminister Gustav Fridolin (MP).

På torsdagen beslutade regeringen att ta grundskoleutredningens förslag om skolplikt från sex års ålder vidare till lagrådet. Regeringens förhoppning är att de nya reglerna ska träda i kraft den 1 januari 2018 och tillämpas från och med höstterminen 2018.

Ett barn ska dock kunna få skolplikten uppskjuten ett år om det finns särskilda skäl för det. Det ska å andra sidan också vara möjligt att börja tidigare.

Ungefär två procent av alla sexåringar – cirka 2 000 barn – deltar i dag inte i någon verksamhet. De går inte i förskola, förskoleklass eller årskurs 1 i skolan. 

– Alla barn ska få en bra start in i skolan. Förskoleklassen ger en jämlik start i barns upptäckande av språk, matematik och andra kunskaper. Mötet mellan förskolans och grundskolans pedagogik ger en möjlighet att möta alla barn där de är, och det här stärker förskoleklassens roll och ansvar i ett sammanhållet skolsystem, säger Gustav Fridolin.

Oppositionen står bakom förslaget att göra skolplikten tioårig.

– Men vi vill att grundskolan ska vara tioårig. Det finns också en majoritet för det i riksdagen. Vi fortsätter att diskutera med regeringen och hoppas att regeringen ska lägga fram ett förslag som bättre motsvarar de krav som vi har, säger Camilla Waltersson Grönvall som är Moderaternas talesperson i utbildningsfrågor och ledamot av riksdagens utbildningsutskott.

Vad är problemet med dagens förslag?

– Jag oroar mig främst för två saker. Det ena är kompetensen på de pedagoger som ska möta våra sexåringar. Ska vi vända kunskapsresultaten i svensk skola, måste sexåringarna få bästa förutsättningar för kunskap och då måste pedagogerna ha kunskap om läsinlärning och matematik.

– Det andra är tidsplanen. Jag tycker inte att det är seriöst att fem i tolv lägga ett förslag som är ofullständigt och som inte svarar mot kraven på pedagogernas kompetensutveckling. Jag oroar mig mycket över hur skolhuvudmännen ska kunna få detta på plats till hösten 2018. Jag tycker inte att det är seriöst av regeringen att försöka trycka igenom det på så här kort tid.

Spelar det någon roll om man kallar det för förskola eller årskurs ett?

– Det viktiga är att det är rätt kompetens som möter sexåringarna för att det ska göra någon reell skillnad. Att bara göra något obligatoriskt, gör inte att det blir framgångsrikt.

Vad bör man göra?

– Vi tror att det är bättre med ett sammanhållet lågstadium där pedagogerna följer barnen under längre tid, än att göra förskoleklassen till en egen ö.

Kommentera