skolverket_guldpartner

”Formuleringen ’guldpartner’ är missvisande eftersom det för tankarna till sponsring”, skriver Helen Myslek, enhetschef på skola och arbetsliv på Skolverket, som nu tar bort formuleringen..

Replik

Skolverket raderar ”guldpartner” till Ung företagsamhet: ”Missvisande”

Replik Skolverket tar bort formuleringen att man skulle vara ”guldpartner” till Ung företagsamhet. ”Formuleringen ’guldpartner’ är missvisande eftersom det för tankarna till sponsring”, skriver Helen Myslek, enhetschef på skola och arbetsliv på Skolverket.

I en debattartikel i Skolvärlden den 22/6 ifrågasatte Magnus Ekblom och Göran Drougge Skolverkets stöd till Ung företagsamhet eftersom de uppmärksammat att Skolverket nämnts som en av organisationens ”guldpartners”.

Formuleringen ”guldpartner” är missvisande eftersom det för tankarna till sponsring. Vi har därför i samråd med Ung Företagsamhet kommit överens om att ta bort detta, vilket också är gjort, eftersom organisationen är upphandlad utifrån vårt regeringsuppdrag – inte sponsrad.

Skolverket genomför sitt uppdrag att stimulera entreprenörskap inom skolan på flera sätt, bland annat genom att upphandla tjänster från organisationer som arbetar med dessa frågor. För närvarande är organisationerna Ung företagsamhet och Framtidsfrön upphandlade för att stödja entreprenörskap inom skolan.

Den relation Skolverket har med Ung Företagsamhet utgår från det avtal som slöts i samband med upphandlingen och innebär ingen sponsring av deras arbete.

Skolverket har sedan en längre tid regeringens uppdrag att stimulera entreprenörskap i skolväsendet. Skolans arbete med entreprenörskap finns inskrivet i bland annat gymnasieskolans läroplan samt i många av gymnasieprogrammens examensmål. Entreprenörskap är även ett ämne i gymnasieskolan och en obligatorisk kurs i flera program. 

I ett komplext och föränderligt samhälle behövs kreativa, idé- och initiativrika människor som har viljan och förmågan att se möjligheter och lösa problem. Det är kompetenser och kunskaper som också efterfrågas i arbetslivet, som anställd eller som företagare. Därför är entreprenörskap en viktig del av utbildningen. 

Helen Myslek, enhetschef på skola och arbetsliv, Skolverket

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.
Kommentera