skolverket_1

Debattörerna ifrågasätter om skolverket kan vara sakliga och opartiska samtidigt som de är så kallade ”guldpartners” till föreningen Ung företagsamhet. Foto: Shutterstock

| Foto: Shutterstock
Debatt

”Varför är Skolverket ’guldpartner’ till Ung Företagsamhet?”

Debatt Enligt grundlagen måste alla statliga myndigheter "iaktta saklighet och opartiskhet" i sin verksamhet. Hur kan Skolverket få ihop detta med att vara ”guldpartner” till föreningen Ung företagsamhet? undrar debattörerna.

I en påkostad reklambilaga på 20 sidor utgiven av Ung företagsamhet (UF) som fanns i bland annat SvD, propageras för mer handel, företagande och en ”sprudlande härlig entreprenörsanda”. UF har till syfte att uppmuntra företagande inom skolan och har nära koppling till näringslivsorganisationer, som Almega (som organiserar de flesta friskolorna) och Svenskt Näringsliv.

I reklambilagan får olika etablerade företag och koncerner marknadsföra sig själva och propagera för sitt varumärke. På två helsidor får exempelvis ägaren av Mellby gård, Johan Andersson, propagera för sitt företagande. Av artikeln ges uppfattningen att han endast jobbar med ”filantropiska aktiviteter”. Ett av de företag som han nämner och som han är största ägare i är friskolekoncernen Academedia.

Academedia har bland annat angett att de har fler behöriga lärare än de egentligen har och vid flera tillfällen satt glädjebetyg samt fuskat med nationella proven för att locka till sig fler elever. Inför riksdagsvalet 2018 ”informerades” samtliga lärare på Acadmedias skolor att de fyra borgerliga partierna och Sverigedemokraterna hade samma syn som Academedia på vinstdrivna skolor medan MP, S och V:s linje riskerade att leda till negativa konsekvenser för lärarna.

Om detta står ingenting i UF:s reklambilaga. Egentligen är det inget förvånande att företagen gör på detta sätt. De är ju partiska och vill framstå som moraliskt högtstående.

Det som däremot är förvånande är att den statliga myndigheten Skolverket i reklambilagan står som ”guldpartner” för UF. Att vara ”guldpartner” är att tillhöra den innersta kretsen i denna företagarorganisations fanklubb och ”bidra med engagemang och hjärta”, din logotype finns i ”samtliga nyhetsbrev” och i alla presentationer som UF genomför, får du också ”stolt exponera UFs partnerlogotyp på företagets webbplats”.

Är det verkligen Skolverkets uppgift att vara ett ”stolt företag” bland de andra arbetsgivarorganisationerna, riskkapitalbolagen, bankerna och miljardkoncerner som stöttar denna organisation? Ligger det verkligen i linje med statliga myndigheters uppdrag enligt Regeringsformen kap 1 paragraf 9 att ”iaktta saklighet och opartiskhet”*?

* ”9 § Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Lag (2010:1408).”

Magnus Ekblom och Göran Drougge, medlemmar i föreningen Elevintresse före vinstintresse

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.
Kommentera