Lärarlegitimationen

Skolverket ursäktar lång leg-handläggning

”Vi förstår att de långa handläggningstiderna skapar svårigheter”, skriver Skolverket på sin sajt. Prognosen för de flesta legitimationsärendena är fortfarande omkring 6-9 månader. 

Trots att reformen slog igenom i december i fjol, myndigheten har fått mer resurser än det från början var tänkt och organisationen har större erfarenhet av handläggningen är det en lång väntan för de flesta lärare.

Skolverket handlägger i turordning och prioriterar handläggning och därför har begränsad tillgänglighet via e-post och telefon.

Målsättningen har tidigare varit att alla som ansökt om legitimation under 2013 eller tidigare skulle få sina beslut senast i sommar, men målet kommer inte att nås för alla ärenden. Det som dragit ut på tiden är ärenden med komplex handläggning, som ärenden om behörighet i yrkesämnen och om behörighet vid utländsk utbildning. Skolverket arbetar också nu med ärenden om kompletterande behörighet som inkommit slutet av 2013.

Kommentera