klassrum_bas_larare_almhult

Klas Henriksson, lärare på Elmeskolan i Älmhult.

Fysisk lärmiljö

Små kontorslandskap i klassrummen höjde studieron

På Elmeskolan har varje elev ett eget ”kontor” i klassrummet – med hjälp av tygskärmar runt varje skolbänk.
– De nya klassrummen har gett bättre studiero och en trevligare arbetsmiljö för oss lärare, säger Klas Henriksson, lärare på skolan.

Under jullovet 2018 började lärarna på Elmeskolan i Älmhult att bygga om skolans samtliga tolv klassrum.

Man tog bort den klassiska uppställningen av skolbänkarna som står riktade mot tavlan – och in sattes i stället miniatyrliknande kontorslandskap i klassrummen.

Runt varje skolbänk satte personalen upp tygskärmar för att skapa vad som liknar kontorsplatser för varje elev att arbeta vid. 

Eva-Lena Brafield, rektor på Elmeskolan, tycker att omgörningen av klassrummen har lett till en bättre fysisk lärmiljö. 

– Alla på skolan är jättenöjda. Vi har föräldrar som kommer fram och berättar att deras barn tycker att det fungerar mycket bättre i skolan nu än tidigare, och det känns extra kul. 

Genomgångarna i skolans klassrum sker på en gemensam yta där man har ställt upp en soffa och så kallade saccosäckar framför klassrumstavlan. Därefter kan eleverna arbeta individuellt vid sina kontorsplatser.

Klas Henriksson arbetar som mellanstadielärare på Elmeskolan och även han ser positivt på de nya klassrummen. 

– Nu har eleverna chansen att på riktigt få studiero i klassrummen. Med det nya upplägget finns det fler möjligheter att arbeta i lokalerna. Vi har den gemensamma ytan som vi kan ha till genomgångar, men även för att arbeta tillsammans. Sedan har eleverna också sina arbetsplatser där de enskilt kan arbeta mer ostört bakom skärmarna. 

På vilket sätt har detta lett till en bättre arbetsmiljö? 

– Nu avbryts jag och eleverna inte av att exempelvis en elev har svårt att koncentrera sig och stör, utan det har blivit mycket högre studiero i klassrummen. Skillnaden är att jag får mer tid över till att gå runt och följa upp med eleverna, i stället för att behöva lägga tid på att tysta de som stör, säger Klas Henriksson och fortsätter:

– Det finns många fördelar med det här upplägget. Framförallt är omgörningen ingen stor investering ekonomiskt, utan det är en enkel åtgärd. Det är faktiskt konstigt att vi inte har gjort något liknande tidigare som bryter den här traditionen med att läraren står längts fram och eleverna sitter på bänkarna rakt upp och ner. 

Ett av klassrummen på Elmeskolan i Älmhult.
Ett av klassrummen på Elmeskolan i Älmhult.

Eva-Lena Brafield säger att skolledningen kommer att utvärdera omgörningen av klassrummen redan i början av april och sedan även något djupare i juni, för att säkerställa att skolan har gjort om rätt. 

– Eleverna och lärarna kommer att få fylla i enkäter anonymt och sedan kommer vi att titta och analysera svaren, säger hon.

Hur har ni finansierat omgörningen av klassrummen? 

– Med tanke på att vi har gjort skärmarna själva så har de bara kostat någon hundralapp styck, så det har inte varit någon stor kostnad alls faktiskt. Vi sågade upp spånskivor, och syslöjden hade några tyger över som vi kunde använda. 

Vad säger du till de som är kritiska till den här typen av klassrumomgörningar? 

– De får gärna hälsa på oss och titta hur vi har det. Då får de se hur eleverna, oavsett ålder, upplever det. För eleverna har det faktiskt blivit en helt ny möjlighet att få jobba i fred utan att behöva bli störda av klasskompisarna, säger Eva-Lena Brafield.

Kommentera