gu
Foto: Nina Romanus/Göteborgs universitet
Nysatsning 

Snabbspår till lärarexamen i Göteborg

Personer med ämnesbehörighet i matematik och naturvetenskap kan läsa in en lärarexamen vid Göteborgs universitet på ett år, från och med vårterminen 2015.

Den nya lärarutbildningen är en riktad satsning för att få fram fler behöriga lärare i matematik och naturvetenskap, och är ett samarbete mellan Göteborgs universitet och Göteborgs stad.

– Det är ett stort – inte bara nationellt, utan internationellt – problem att det är svårt att locka lärare i de här ämnena. Det behövs många insatser på flera håll som vi inte rår över, men det här kan vara en del av en lösning, säger lärarutbildningens ordförande Maria Jarl till Skolvärlden.

Den ettåriga utbildningen innehåller en tredje termin under sommaren, och en tredjedel av studietiden består av verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Två gymnasieskolor och fem grundskolor är särskilt utvalda ”universitetsskolor”, och där ska finnas lärare och handledare som stöttar studenterna i nära samarbete med forskare och lärare från universitetet.

Vem kommer att söka den här utbildningen?

– Exempelvis obehöriga lärare som har ämneskunskaperna men är intresserade av att läsa in en lärarexamen på komprimerad tid. Och många som disputerar i de här ämnena är mer intresserade av undervisning än av att göra akademisk karriär, säger Maria Jarl.

Ett nära samarbete med universitetets naturvetenskapliga fakultet ska hjälpa till att slussa ämnesstudenter vidare till en lärarexamen.

– Många studenter upptäcker ett intresse för undervisning under tiden de läser in ämneskunskaper, trots att de inte har tänkt bli lärare från början.

Ofta tas lönen upp som ett problem med att locka folk till yrket som lärare inom matematik och naturvetenskap. En ingenjörsexamen kan leda till betydligt högre lön. Men Maria Jarl tror inte att det kommer bli svårt att fylla platserna på utbildningen.

– Lönen är såklart en viktig fråga, men jag tycker att vi behöver bredda diskussionen. Det finns andra saker som lockar till läraryrket, säger hon.

Kommentera