daniel_johansson_rund

Daniel Johansson är speciallärare på Sandgärdskolan i Borås

Särskilda behov

Specialläraren: Skolor lägger problemen i elevens knä

Elever med autism, adhd eller en annan funktionsvariation bemöts inte tillräckligt bra av den svenska skolan. Men små medel och en öppenhet för kreativa lösningar kan göra stor skillnad inför skolstarten, menar specialpedagogen Daniel Johansson.

Tips

Låt eleven lyssna på musik under eget arbete, eller om de hellre vill ha hörselkåpor

Delge information om elevens behov även till personal i expeditionen och bespisningen – med föräldrarnas tillstånd såklart.

Ha hjälpmedel som stressbollar eller fidget spinners tillgängliga i klassrummet.

Använd avskiljande skärmar när eleven behöver lugn och ro.

Inled och avsluta lektioner på liknande sätt, med en presentation av innehållet och en sammanfattning.

Underlätta planering med färgkodade scheman och avprickningslistor i punktform till uppgifter.

Ge ut lektionsanteckningar i stället för att be dem skriva och lyssna samtidigt.

Skapa reträttplatser som erbjuder en paus från alla intryck.

I övergången från sommarlov till ny skoltermin är det viktigt att skolorna tänker på de elever som har svårt att hantera förändringar och övergångar. För elever med funktionsvariationer som autism kan det vara avgörande att skolstarten blir så bra som möjligt.

– Att börja skolan igen efter drygt två månaders ledighet är en stor omställning. Det bästa vi som arbetar i skolan kan göra är att förbereda så mycket som möjligt. Om barn med autism och adhd känner sig förberedda så sänks deras stressnivå, och möjligheten för dem att visa sia förmågor ökar, säger Daniel Johansson.

Han har jobbat som speciallärare i tio år, och skrev i dagarna en debattartikel i Aftonbladet med rubriken ”Vi i skolan klarar inte av elever med adhd”. I artikeln tar han upp alla de föräldrar till barn med funktionsnedsättningar som har en klump av oro i magen inför skolstarten och undrar hur det ska gå. Men framför allt kommer han med tips och idéer på hur skolorna kan bli bättre på att anpassa verksamheten.

– Just inför en skolstart är det en god ide för klasslärare, mentorer, och speciallärare att ta kontakt med föräldrarna och kolla: Hur har sommaren varit för barnen, är det något vi i skolan borde känna till, är barnet oroligt inför skolstarten? Det är viktigt för oss att veta, och att öppna en dialog med föräldrarna, säger han.

Elever i den här kategorin som ska börja på en helt ny skola, vid en stadieövergång exempelvis, tycker han ska få komma på besök på skolan innan skolstart. Kanske få guidad av sin blivande mentor eller speciallärare och titta på lokalerna, skolgården och lektionssalarna så att omgivningen blir bekant.

– Om det är möjligt, låt eleven träffa de lärare som hen kommer att möta. Kanske även speciallärare, rektor och skolsköterska. Skulle det inte vara möjligt så har vi en stor chans att vara kreativa: vi kan spela in korta filmer där vi visar omgivningarna, mentor kan spela in en film om sig själv, man kan ta bilder på de lärare man kommer att möta, säger han.

Att det är brist på speciallärare och specialpedagoger i Sverige idag är ett välkänt faktum. Daniel Johansson menar att det är absolut nödvändigt att någon eller några på skolan har fördjupad kompetens om olika funktionsvariationer, men tror också att mycket går att åstadkomma med hjälp av bra kommunikation bland skolans pedagoger.

– Lärare i Sverige är kompetenta, kunniga, engagerade och de vill att deras elever ska gå så långt som möjligt. Men vi kan bli mer kreativa för att se till att alla elever får så bra förutsättningar som möjligt. Vissa skolor lägger mer problemet i knät på eleverna och säger att det är eleven som behöver anpassa sig till skolan, men det är precis tvärtom. Det är vi som är professionella som kan göra någonting åt det här och anpassa oss till situationen. Vi måste hjälpa varandra, ha en bättre dialog och stötta varandra och vara öppna för nya, kreativa lösningar. Då kan vi nå långt. Vi kan och ska bli bättre.

Kommentera