Annons
Pia Persson, verksamhetsansvarig för rättighetsfrågor vid SPSM.

SPSM tipsar: Så förbättrar du tillgängligheten i skolan

Publicerad 17 oktober 2019

Relaterat

Viljan att göra skolmiljön tillgänglig för alla elever är god bland svenska skolor – men det kan fortfarande bli mycket bättre.
Det menar Pia Persson, verksamhetsansvarig för rättighetsfrågor vid SPSM.

Begreppet tillgänglighet kommer från konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Tillgänglighet handlar om att undanröja sådana hinder som eventuellt kan hindra personer med funktionsnedsättning att delta i samhällets aktiviteter på samma villkor som andra. 

Inom skolans värld talar man om att skapa en tillgänglig lärmiljö och om det finns hinder för lärande för personer med funktionsnedsättning. Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har tagit fram en modell för att belysa de delar som ingår i en tillgänglig lärmiljö. 

Värderingsverktyget för tillgänglig utbildning ger stöd för att förskolor och skolor ska utveckla lärmiljön. Med verktyget kartläggs hur fysisk miljö, social miljö och pedagogisk miljö samspelar och hur dessa delar påverkar förutsättningar för lärande.

Pia Persson, verksamhetsansvarig för rättighetsfrågor vid SPSM, menar att det finns en god vilja bland svenska skolor i dag att göra lärmiljön tillgänglig för alla elever.

– SPSM:s stödmaterial kring tillgänglighetsfrågor har fått stor genomslagskraft och används av många skolor. Sedan finns det så klart mycket att jobba med i frågan.

Vad är det som skulle kunna bli bättre? 

– Skolor behöver mer kunskap om olika funktionsnedsättningar och att alla elever fungerar olika i skolan, samt vilka förutsättningar som krävs för att miljön ska bli så optimal som möjligt. Vi ser att när många verksamheter bygger om sina skolor i dag så försöker man använda tillgänglighetsmodellen, men där själva budgeten kan sätta stopp för att göra skolan fullt tillgänglig för alla. Det kan grunda sig i att man saknar kunskap, vilket leder till att man tar fel beslut, säger Pia Persson.

På vilket sätt kan dåligt utformade skolor vara skadliga för skolpersonal och elever?

– Det handlar ofta om att hantera olika dilemmafrågor. Vi kan se att den senaste tidens våldsamheter på en del skolor har gjort att man väljer en stor huvudentré när skolan utformas, i stället för att ha flera utspridda entréer. 

Detta får konsekvensen att många elever ska passera ut och in på en mindre yta, vilket leder till stök och att bullernivån blir hög, menar Pia Persson.

– Elever som har neuro­psykiatriska funktionsnedsättningar drabbas hårdast av detta. De behöver ett eget utrymme omkring sig när de saknar det sociala samspelet och förmågan att läsa av andra. 

Du är inne på den kritik som finns mot hur nya skolor byggs och utformas i dag. Hur upplever du debatten?

– Det experimenteras väldigt mycket kring hur nya skolor byggs. Man vill utforma en ny form av pedagogik genom att bygga skolorna annorlunda, vilket kan vara jättebra. Men det saknas alltför ofta en samlad kunskap kring vad det är för miljö som faktiskt är bra, men också kunskapen om hur alla elever upplever miljön. Det fungerar inte optimalt för alla individer i dag, säger Pia Persson.

Under arbetet med nya Stigtomta skola har SPSM varit delaktig tidigt, bland annat genom att utbilda personal och ge rådgivning kring skolans möblering. Pia Persson menar att det är ett bra exempel på hur man kan göra lärmiljön tillgänglig redan från början vilket leder till att det kommer bli hållbart över tid.

– Det måste få kosta att göra en tillgänglig skola för det är en byggnad som förhoppningsvis står där i 60–70 år. Många kommuner kan bli bättre i det arbetet.

***

Pia Perssons 5 tips för att förbättra tillgängligheten i skolan:

  • Ljud och buller:

”Ljudmiljön är ett område som många skolor behöver tänka mycket mer på. I lokaler där det finns en lång efterklangstid och där ljud förstärks i stället för att dämpas, behöver skolan jobba med ljud­dämpning på olika sätt, till exempel med tyger eller ljuddämpande plattor. Ska man bygga om en befintlig skola behöver man tänka mycket på det.”

  • Anslutande grupprum till klassrum:

”Jag tänker också på att skapa mindre rum i anslutning till de större klassrummen. Man behöver ha möjligheten att dela upp eleverna i mindre eller större grupper vid behov. Det ger bra förutsättningar till lärande och gynnar elever med särskilda behov.” 

  • Ventilation:

”Satsa på bra ventilation i klassrummen. Ventilationen får inte låta för mycket men ska ändå uppfylla kravet att syresätta rummet till rätt antal personer. Det finns klassrum som i dags byggs för att ta 20 elever, men blir det större barnkullar, då är ventilationen ofta inte anpassad förr det.” 

  • Ljus och belysning:

”Det är viktigt att belysningen är bra. Det får inte vara det blåa flimrande ljuset, utan hitta i stället den gulaktiga tonen i lysrören. Man bör även sätta in ljusdämpning vid klassrumsfönstren för att inte solen ska lysa för starkt in i rummet – det kan skapa onödiga reflektioner mot exempelvis whiteboard­tavlan.”

  • Visuell miljö:

”Alla skolor behöver vara observanta på den visuella miljön. Skolor behöver tänka mer på hur mycket saker och information som sitter på klassrummets väggar och dörrar. Det kan vara väldigt störande för vissa elever och försämrar lärandet. Det kan dessutom leda till otydlighet i undervisningen.”

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

5 tips: Här är lärarnas favoritappar

Digitalt

Här är fem utvalda appar som lärare använder i sin undervisning.

Annons
Annons
Lärares befogenheter

Högsta domstolen friar i BEO-fallet: Inte kränkande behandling

Dom

Högsta domstolen friar i BEO-fallet.

LR: ”Lärare måste ha vissa befogenheter”

Dom

”Domen pekar på att det finns situationer där fysiskt ingripande är adekvat”, säger Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Annons

Betyg från årskurs fyra skjuts upp

Betyg

Möjligheten för fler skolor att införa betyg från årskurs fyra skjuts upp till nästa läsår.

Annons
Annons

Inget treterminssystem i Malmö

Treterminssystem

Malmö stads försök att testa tre terminer får ett nej från Utbildningsdepartementet.

Annons
Lämplighetstest

Regeringen föreslår lämplighetstest till lärarutbildningen

Lärarutbildning

Blivande lärare kan få göra lämplighetsprov på lärarutbildningen i framtiden. 

Debatt

Debatt: Bättre om lärare fick göra prov i stället för elever

Debatt

”För att säkerställa likvärdighet och rättssäkerhet i svensk skola behövs en annan lösning, något nytt. Varför inte testa Sveriges lärare?”

Kommentera
Skolverket hemligstämplar uppgifter

Uppmaningen till friskolorna: Publicera statistik om betyg

Beslut

Friskolornas Riksförbund rekommenderar friskolor att själva lägga ut betygsstatistik för allmänheten. 

Starka reaktioner på beslut att hemligstämpla uppgifter

Beslut

Beslutet skapar stor debatt i sociala medier.

Skolprofilerna: ”Dödsstöt för en demokratisk och öppen skola”

Beslut

”Det är ett helt förkastligt beslut som leder till en dödsstöt för en öppen demokratisk skola”, skriver Skolvärldens bloggare och profiler Sara Bruun, Michael Bruér och Nicklas Mörk.

Skolverket hemligstämplar uppgifter om alla skolor

Statistik

Från och med i höst kommer Skolverket inte längre att publicera statistik om enskilda skolor.

Anna Ekström kritisk: ”Information som behöver göras tillgänglig”

Utbildningsminister Anna Ekström (S) är kritisk till att Skolverket från och med i höst inte lämnar ut statistik om enskilda skolor.

Lärarutbildning

Efter coronakrisen – miljardsatsning på fler utbildningsplatser

Lärarutbildning

Fler studenter ska få chansen att plugga till lärare i höst. 

Alisa: Därför är jag lärare

Läraryrket

”Jag älskar klassrummet där olikheter och likheter möts.”

Anni: Därför är jag lärare

Läraryrket

Här berättar Anni varför hon är lärare – och vad hon skulle vilja förändra.

Coronaviruset

Lägre risk att lärare smittas än andra yrkesgrupper

Corona

I en färsk undersökning framgår det att lärare löper lägre risk att smittas av covid-19 än många andra yrkesgrupper. 

Debatt

Skolverket raderar ”guldpartner” till Ung företagsamhet: ”Missvisande”

Replik

Skolverket tar bort formuleringen att man skulle vara ”guldpartner” till Ung företagsamhet.

Kommentera

”Varför är Skolverket ’guldpartner’ till organisationen UF?”

Debatt

Enligt grundlagen måste alla statliga myndigheter "iaktta saklighet och opartiskhet" i sin verksamhet. Hur kan Skolverket få ihop detta med att vara ”guldpartner” till föreningen Ung företagsamhet? undrar debattörerna.

Kommentera
Lärarlegitimation

Fackets varning – undantagsregler för obehöriga riskerar slå fel

Legitimation

”Det finns en uppenbar risk att arbetsgivare använder de här reglerna på ett sätt som faktiskt drar undan mattan för legitimationsreformen”, säger Åsa Fahlén.

”Har inte skolan behövt prioritera tillräckligt?”

Debatt

Coronapandemins fortsatta konsekvenser för landets skolor är något som oroar läraren Tilde Jansson.

Kommentera
Politik

Så vill partierna lösa skolans största problem

Politik

Ny enkät med riksdagspartiernas utbildningspolitiska talespersoner.

Skolvärlden ökar i räckvidd – nya rekordhöga siffror

Media

Skolvärlden ökar i räckvidd och når rekordmånga läsare. Det visar Kantar Sifos senaste mätning.

Rehabilitering

Carolines väg tillbaka efter stroken: ”Jag kunde varken gå eller prata”

Rehabilitering

Det som började som en vanlig arbetsdag för läraren Caroline Pagmert Nilsson slutade på akuten. Hon hade fått en stroke, och var delvis förlamad. I dag har hon tagit sig tillbaka till sitt gamla liv, men vägen dit var lång. 

Experten svarar: Så kan du få hjälp under rehabiliteringen

Arbetsmiljö

Om du blir sjukskriven eller på annat sätt får nedsatt arbetsförmåga kan du få stöd under din rehabilitering. Ingrid Lindholm på Lärarnas Riksförbund berättar hur det fungerar.

Forskning

Hans forskning ska hjälpa elever med dyskalkyli

Forskning

Kenny Skagerlund forskar om dyskalkyli och har nyligen tagit emot ett forskningsanslag på 1,7 miljoner kronor.

rektorer väljer bort elever

Forskning visar: Barn med diagnos välkomnas inte av skolor

Jämlikhet

Forskning visar att skolor väljer bort elever med funktionsnedsättning.

Anna Ekström: ”Skolor ska inte välja barn – barn ska välja skola”

Elevurval

Såväl utbildningsminister Anna Ekström som Liberalernas Roger Haddad reagerar kraftigt på Skolvärldens rapportering om rektorer som ”tar referenser” på barn innan de erbjuds plats.

Rektorer ”tar referenser” på barn – elever med behov nekas plats

Urvalsfusk

Skolledare letar fakta om elever som sökt plats på deras skola innan de erbjuder en plats.

Nya lagar och regler

Här är skolans nya lagar och regler

Lagar

Under sommaren träder ett antal nya lagar och regler för skolan i kraft.

Längre grundskoleterminer ger resultat senare i livet

Forskning

Nationalekonomer har analyserat effekterna av utökad undervisningstid.  

Blogg

Alexander Skytte: ”Därför slopar vi omklädning på idrotten i höst”

Blogg

Läraren Alexander Skytte skriver om varför han vill slopa omklädning på idrotten.

Specialpedagogik

Satsning för elever i behov av särskilt stöd

Specialpedagogik

Efter flera turer inför Stockholms stad en ny modell för att säkerställa att elever som är i behov av särskilt stöd får den stöttning de behöver för att klara skolan.

Ny mätning: Så ser förtroendet ut för Lärarnas Riksförbund

Fackligt

LR ökar i ny mätning – men ligger strax under genomsnittet.

Debatt

”I Tyskland är friskolor en självklarhet – utan att vara aktiebolag”

Debatt

”Utifrån ett kontinentalt perspektiv ter sig den svenska friskoledebatten som närmast obegriplig”, skriver Arne Engström, biträdande professor vid Strömstad Akademi.

Kommentera

”Varför laga något som inte är trasigt?”

Debatt

Linköpings kommun har rustat upp grundskolornas bibliotek genom att satsa på modellen med fokusbibliotek, något som har givit frukt. Men nu vill utbildnings- och arbetsmarknadsenheten göra förändringar som debattörerna menar kommer leda till försämringar för Linköpings skolelever. 

Kommentera
Förkortningar

Knepigt hänga med i skolans förkortningsdjungel

Arbetsmiljö

Läraryrket är fullproppat av förkortningar av olika slag.
– Det kan vara omöjligt att koda vad det är frågan om, säger erfarne läraren Karin Boberg.

Testa dig själv: Kan du de här skolförkortningarna?

Test

Skolans värld kryllar av förkortningar. Här listar Skolvärlden 52 stycken – har du koll på dem?

Lovskola

Sommarskola – utan behöriga lärare: ”Dåligt för eleverna”

Lovskola

”Det bör vara behöriga lärare som undervisar på sommarskolan.”

Trygghet i skolan

Flickor otryggare än pojkar i skolan

Undersökning

När skolor kartlägger trygghetsproblem saknas jämställdhetsperspektiv, enligt Skolinspektionen. "Inte förvånande men tragiskt".

Terminsslut

Pandemisk vårtermin: Du vet att du är lärare när…

Lista

Känner du igen dig i någon av de här situationerna?

Debatt: ”Öka volymerna och sänk priserna på läromedel”

Debatt

Efterfrågan på läromedel bland lärare och elever är stor men medel för inköp minskar – vilket leder till höjda priser från förlagen. En paradox – och en kräftgång som måste brytas, skriver Rolf Ekelund.

Kommentera

SFI-elever påverkas extra negativt av coronakrisen

Corona

76 procent av lärare inom SFI anser att elever med ett annat modersmål än svenska påverkats negativt av coronapandemin, visar en ny undersökning.

Studie- och yrkesvägledning

Den ensamma vägvisaren: ”Vi har för många elever”

Vägledning

Behovet av vägledning i ett komplext skolsystem är stort. Ändå är studie- och yrkesvägledarna sällan prioriterade.

Så drabbas landets syvare under coronakrisen

Corona

Sju av tio studie- och yrkesvägledare menar att distansvägledningen gjort att eleverna fått sämre förutsättningar när det gäller val av framtida studier och jobb. 

Gymnasieutredningen

Kornhall: Vi börjar se konturerna av ett skolsystem värt namnet

Analys

Per Kornhall analyserar utredningen om gymnasieskolan: ”Utredaren ska ha en eloge för detta konkreta förslag”.

Utredning: Staten ska styra gymnasieutbudet

Utredning

Staten ska sätta ramarna för vilka gymnasieutbildningar som ges var i landet, föreslår ny utredning.

Estetlärare

Här kombineras slöjd med kemi och svenska

Undervisningsmetoder

”Jag ser bara fördelar med att jobba på det här sättet”, säger slöjdläraren Karolin Wagner.

Debatt

”Ju mer kommunerna sparar – desto mer tjänar friskolorna”

Debatt

”Min förhoppning är att lärare och rektorer kräver av de partier som vill ha deras röster i nästa val att de ska prioritera elever och anställdas behov före koncernskolornas aktieägares behov”, skriver Marcus Larsson från tankesmedjan Balans.

Kommentera
Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons