Stor granskning av lärares arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket ska inspektera en tredjedel av Sveriges skolor.Den gigantiska satsningen kommer eftersom man sett stora brister på många skolor.– Vi ser att det finns ett problem i skolan, säger Karin Bennbom, arbetsmiljöinspektör och projektledare för insatsen hos Arbetsmiljöverket.

Fram till 2016 ska Arbetsmiljöverket ha inspekterat en tredjedel av landets skolor, med fokus på de största huvudmännen.

– Vi tittar på skolor kontinuerligt och har den här bilden. Nu är det dags att ta ett helhetsgrepp, helt enkelt, säger Karin Bennbom, arbetsmiljöinspektör och projektledare för insatsen hos Arbetsmiljöverket.

Exakt vilka skolor som kommer få besök av Arbetsmiljöverket är ännu inte klart. Projektet är ännu i startgroparna.

– Det slutgiltiga valet om vilka skolor det ska bli sker ute på våra olika distrikt, och där är vi inte riktigt ännu, säger Karin Bennbom.

Vilka frågor är mest akuta i skolorna?

– Stressen, hot och våld samt den fysiska arbetsmiljön med ventilation, ergonomi, städning och buller.

Granskningen kommer att gälla både elever och anställda på skolorna.

Om Arbetsmiljöverket hittar problem att anmärka på uppmanas huvudmannen eller skolan att åtgärda dessa.

Nästa steg, om problemen inte rättas till, är att myndigheten kan besluta om föreläggande om vite.

Men oftast behöver det inte gå så långt.

– De allra flesta vill ju ha en bra arbetsmiljö, säger Karin Bennbom.

I våras riktade Arbetsmiljöverket skarp kritik mot Stockholms kommun på grund av för hög arbetsbelastning på lärarna.

Hur mycket har ärendet med Stockholm betytt för den här insatsen?

– Det är absolut ett stort ärende. Men det här projektet var igång innan den skyddsombudsbegäran kom upp. Det är ju ett av de ärenden som visar att det finns ett problem och att vi är rätt ute när vi nu fokuserar på skolan i hela landet.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm