arbetsformedlingen_0
Lärarbristen

Ny prognos: Största lärarbristen på nio år

Ny jobbprognos från Arbetsförmedlingen visar att lärarbristen är den största sedan mätningarna började 2007.
– Politikerna är medvetna om krisen – nu vill vi börja se resultat, säger Bo Jansson, ordförande i LR.

Stor brist

Följande läraryrken kommer att ha mycket stor brist på personal på tio års sikt. Bristen är störst bland förskollärare och minst bland lärare i estetiska och praktiska ämnen. 

  • Förskollärare
  • Specialpedagoger
  • Gymnasielärare inom yrkesämnen
  • Lärare i grundskolans senare år
  • Lärare i grundskolans tidigare år
  • Fritidspedagoger
  • Gymnasielärare i allmänna ämnen
  • Lärare i estetiska och praktiska ämnen

Källa: Arbetsförmedlingen

Lärarbristen har inte varit så stor som nu under de senaste nio åren. Det visar Arbetsförmedlingens årliga rapport ”Var finns jobben”.

– Vi har sett utvecklingen under lång tid. Alltför få studenter väljer lärarutbildningen samtidigt som alltfler lämnar yrket av andra anledningar än pension. För vissa ämnen som moderna språk och NO, är situationen fullständigt katastrofal, säger Bo Jansson.

Prognosen sträcker sig dels över 2016, dels på fem respektive tio års sikt. Sammantaget är bristen stor nu, och den spås även vara det tio år framåt, inte minst eftersom antalet barn och ungdomar väntas bli allt fler.

Efter alla dessa år av rapporter om lärarbrist – börjar det kännas hopplöst?

– Nej, så kan vi aldrig se på det. Utbildade lärare måste vara varje elevs grundläggande rättighet. Jag tror att det finns en gemensam bild av problemen hos våra politiker, en krismedvetenhet, och då finns möjlighet till förändring. Men vi måste börja se resultaten av det i skolorna. Vi har sett en vändpunkt i löneutvecklingen – nu har turen kommit till arbetsmiljö och arbetsvillkor.

Just lön, arbetsmiljö och arbetsvillkor är tre viktiga käpphästar för att lösa lärarbristen, menar Bo Jansson.

– När lärarna själva känner att samhället värderar utbildning och elever högt, kommer de att sända signaler till studenterna om att yrket fungerar. Just nu har vi problembilden, men vi måste se och tro på förbättringar. När förutsättningarna finns är läraryrket fantastiskt, där lärare dagligen känner att de gör skillnad.  

Störst är lärarbristen är bland förskollärare och specialpedagoger. I den senare yrkesgruppen är medelåldern hög, och hälften väntas gå i pension de närmsta tio åren, enligt Arbetsförmedlingens rapport.

– Elevernas behov av extra stöd ökar och då behövs satsningar där vi visar att vi värderar specialistkompetensen högt. Det handlar om speciallärare också. För ett många år sedan togs speciallärarutbildningen bort och det var ett stort misstag som tar tid att reparera. Tack och lov återinfördes den av förra regeringen, men påfyllnaden har inte skett i den utsträckning som behövs.

Regeringen beslutade nyligen att lägga 32 miljoner kronor på ökad möjlighet till lärarspecialisering inom Lärarlyftet II, hur långt räcker det?

– Det är inte så mycket pengar i sammanhanget, sett över hela landet. Det viktigaste nu är att lärarna känner att de orkar och vill fortsätta, annars hjälper inte den här typen av satsningar, säger Bo Jansson.

Även bland yrkeslärarna väntas pensionsavgångarna vara stora de kommande tio åren enligt rapporten, samtidigt som intresset för att bli yrkeslärare är mycket lågt.

Kommentera