lr_stud_styrelsen
LR Stud

Studenternas nya ordförande vill se förskollärarna i facket

Isak Skogstad efterträder Elina Halvarsson som ordförande för Lärarnas Riksförbunds studenter. 

Isak Skogstad

Ålder: 22

Studerar till: Ämneslärare i samhällskunskap, religion, engelska och svenska som andraspråk.

Han är aktiv i skoldebatten sedan tidigare, inte minst här i Skolvärlden. Läs hans inlägg här

Twitter: @IsakSkogstad

Under LR Studs kongress i helgen valdes Isak Skogstad in som ny ordförande tillsammans med en ny styrelse.

– Det känns fantastiskt roligt, samtidigt som jag känner att det finns stora förväntningar på mig. Jag ser fram emot att jobba med studentfackliga frågor, säger han.

Under kongressen togs beslut om föreningens riktning framåt, och vilka frågor den nya ledningen ska lägga särskild vikt vid. Som fokusfråga klubbades den breda formuleringen ”rätten till vår profession”.

– Det vi menar är att lärarnas profession och synen på den har förändrats. Tilliten har minskat. Det påverkar även vår utbildning, genom den undermåliga fördelningen av resurser till lärarutbildningen. Vi vill värna professionen, och en bred formulering kan ge stora fördelar. Kommer det ett politiskt utspel är vi beredda och kan koppla det till vår fokusfråga, säger Isak Skogstad.

Kanske det största beslutet kongressen fattade var att LR Stud ska driva frågan att LR ska organisera förskollärare, som idag är hänvisade till Lärarförbundet.

– Vi ser det som en naturlig utveckling. Utbildningen är akademisk, och att samla lärare och förskollärare tror vi kan vara gynnsamt. Vikten av tidiga insatser är uppenbar även för de som siktar på att själva jobba på exempelvis gymnasiet. Jag tror att opinionen är på väg åt vårt håll i den frågan. Långsiktigt kommer vi att få gehör.

En fråga som ligger Isak Skogstad nära hjärtat är dimensionering av lärarutbildningen för att bättre motsvara arbetsmarknadens behov.

– Dels handlar det om kvalitet. Resurserna ska gå till rätt saker. Men det handlar också om samhällets behov. Jag anser inte att lärosätena idag tillgodoser de behoven, och det finns såklart ekonomiska incitament att förbise dem.

Hur ska man komma tillrätta med det?

– Genom att staten ställer tydligare krav. Det måste till mer samtal mellan lärosätena, de lokala arbetsgivarna och staten.

Kongressen beslutade även att studentföreningen säger nej till obligatoriskt gymnasium. Den kommande helgen ska styrelsen arbeta fram hur arbetet mer konkret ska se ut under 2015.

lr_stud_rostar
Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm