bosse_lillpuff
Fackligt

Bo Jansson öppnar för förskollärare

Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson vill att även förskollärare ska kunna organisera sig i förbundet. Samma sak kom LR Stud fram till vid helgens kongress.
– Nu blir det säkert diskussion och det välkomnar jag, säger Bo Jansson till Skolvärlden. 

När LR Stud höll kongress i helgen tog man beslut om att driva frågan att Lärarnas Riksförbund även ska organisera förskollärare. Hittills har förskollärare varit hänvisade till Lärarförbundet.

Nu få LR Stud medhåll från Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson som även han anser att tiden är mogen för att släppa in förskollärarna i förbundet. Han är dock noga med att poängtera att detta är hans personliga åsikt och inget man fattat beslut om i förbundet.

– Det särskiljande för Lärarnas Riksförbund är att vi bara organiserar utbildade och behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Det är grunden för en akademikerorganisation som LR är. Inom SACO finns idag LR, Skolledarförbundet och Universitetslärarförbundet och då blir det för mig konstigt att vi exkluderar förskollärarna som också är en akademikergrupp. Det är det som ligger bakom mitt resonemang, säger Bo Jansson till Skolvärlden.

Längre tillbaka organiserade Lärarnas Riksförbund inte heller låg- och mellanstadielärare. Men skolsystemet och lärarutbildningen har förändrats, kommenterar Bo Jansson.

– Förskolan är en egen skolform, vi har en förskollärarelegitimation, vi har en läroplan för förskolan precis som för övriga skolformer och förskollärare är högskoleutbildade, de är akademiker. Då tycker jag att det är en naturlig utveckling att vi organiserar även dem. Idag finns inte möjligheten för en utbildad förskollärare att vara medlem i ett akademikerförbund.

Är detta något ni diskuterat inom förbundet?

– Det här något jag tänkt på en tid men det är mina egna tankar och inget vi fattat beslut om i förbundsstyrelsen. Däremot är det en diskussion jag vill initiera. Och nu när vi ser vad studenterna kommit fram till så blir vi ju tvungna att diskutera frågan. Det blir säkert diskussion nu och det välkomnar jag.

Betyder det här att ni nu närmar er Lärarförbundet?

– Jag gör inte detta som ett steg mot ett enat förbund, det har inte med den här frågan att göra. För mig är det viktiga att vi är enade gentemot arbetsgivarna och att vi förhandlar och sluter avtal gemensamt. Men en grundläggande och viktig sak som skiljer oss åt är att man som medlem i Lärarnas Riksförbund måste var utbildad och behörig.

Isak Skogstad, som i helgen valdes till ordförande i LR Stud, skriver i en debattartikel i dagens Skolvärlden om varför han anser att förbundet ska organisera även förskollärare. Även han lyfter fram att förskollärarnas utbildning är akademisk, att de kan bli legitimerade precis som lärarna samt att de lägger grunden för elevernas livslånga lärande.

”Det är orimligt att legitimerade förskollärare i dag hänvisas till Lärarförbundet, där de tvingas dela fackförbund med sina förskolechefer och obehörig konkurrens. Det är dags att LR kommer i takt med tiden och påbörjar arbetet för att organisera förskollärarna”, skriver Isak Skogstad i debattartikeln.

Kommentera