Lärarbrist

SU fryser lärarutbildning i naturvetenskap

Det blir ingen ämneslärarutbildning i matematik och naturvetenskap för årskurs 7–9 vid Stockholms universitet i höst. Det är för få som har sökt. 

Att det råder brist på lärare i de naturvetenskapliga ämnena är ingen nyhet.

De senaste tio åren har antalet examinerade lärare i naturvetenskap för grundskolans senare år och gymnasiet minskat med 60 procent, skriver Dagens Industri.

Läsåret 2003–2004 examinerades 928 lärare i fysik, kemi, teknik och matematik. Motsvarande siffra läsåret 2012–2013 var 373.

Och även om det går att skönja en bättring för läsåret 2014 är det bara 132 personer som har valt ämneslärarutbildning i naturvetenskap för årskurs 7–9. Till ämnesgymnasielärare i naturvetenskap finns 421 förstahandssökande, jämfört med 313 i fjol.

Till Stockholms universitet har det varit så få sökande att de fryser ämneslärarutbildningen i naturvetenskap för årskurs 7–9 till hösten.

– Det har varit så få sökande att vi inte hade kunnat bedriva den här utbildningen på ett meningsfullt sätt. Det är olyckligt eftersom det är brist på lärare med denna kompetens. Men man måste komma ihåg att de gymnasielärare som vi utbildare också är behöriga att undervisa på högstadiet, säger Stefan Nordlund, prefekt för institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik vid Stockholms universitet, till Dagens Industri. 

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm