asa_klassrum_0
Syv-utredning

”För svaga skrivningar i utredningen”

Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén välkomnar 80 timmars framtidsval, men anser överlag att syv-utredningens förslag är för försiktiga. 

Särskilt kritisk ställer sig Åsa Fahlén till att man inte lägger ett krav på studie- och yrkesvägledarexamen i utredningen.

– Istället för lägga ett skarpt förslag skjuter man det på framtiden. Då är det klart att man undrar varför man ska utbilda sig till studie- och yrkesvägledare när det inte premieras utan huvudmannen kan anställa någon annan.

I utredningen menar man att det helt enkelt inte är möjligt att lägga ett sådant krav eftersom det är så stor brist på studie- och yrkesvägledare idag. Vad tänker du om det?

– Det är ju som med lärarbristen. Vi har inte legitimerade lärare till alla elever – ska vi ta bort det kravet då? Vi har inte tillräckligt många busschaufförer – ska vi då skippa kravet på busskörkort? Man måste börja i någon ände och jag tycker att det hade varit bra om man i utredningen hade markerat behovet av att skapa kvalitet i studie- och yrkesvägledningen, säger Åsa Fahlén.

Överlag saknar hon skarpa förslag.

– Jag tycker det är för svaga skrivningar i utredningen, till exempel det här att man byter namn till karriärvägledning. Ett namnbyte i sig förändrar ingenting om man inte ändrar andra förutsättningar.

Hon välkomnar dock förslaget med framtidsval:

– Det är en jätteviktig markering som ligger väl i linje med vad övriga nordiska länder har gjort. Man behöver peka ut att det är såhär många timmar eleverna har rätt till, säger Åsa Fahlén.

Här kan du läsa utredningen i sin helhet. 

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm