namnlost-1
Foto: Markus Marcetic
Kritik  

Svensk skola halkar efter i it-utvecklingen

Estland, England och Finland satsar på programmering redan i grundskolan. I Sverige är ämnet än så länge bara obligatoriskt på en inriktning av teknikprogrammet som lockar runt 3 200 elever per år.
– Programmering borde vara ett gymnasiegemensamt ämne, inte ett marginaliserat specialistämne, säger Clas Örjan Spång, gymnasielärare och läromedelsförfattare.

I England får femåringar börja bekanta sig med programmering och Finland inför nästa år programmering i grundskolan, som en del av ämnena matematik och slöjd. I Sverige har Skolverket alldeles nyligen fått regeringens uppdrag att ta fram en ny IT- och digitaliseringsstrategi. Bland annat ska grundskolans kurs- och läroplaner ses över för att förstärka och tydliggöra programmering som ett inslag i undervisningen.

Att elever får grundläggande kunskaper om hur datorer och andra maskiner styrs borde vara lika självklart som att de lär sig hur en glödlampa tänds, resonerar Björn Regnell, professor i programvarusystem vid Lunds tekniska högskola. 

Han ser det som en demokrati- och allmänbildningsfråga. Den som inte får med sig några kunskaper om programmering riskerar att hamna på efterkälken i ett samhälle där IT-utvecklingen går i rekordfart.

Men enligt Clas Örjan Spång, läromedelsförfattare med 20 års erfarenhet av att undervisa i dataämnen på gymnasiet, har det efter den senaste gymnasiereformen blivit svårare att läsa programmering på gymnasiet. 

– I och med Gy 11 gjorde Skolverket en prioritering av hur viktiga olika kurser är. Programmering har hamnat på femte och sista plats och finns i dag bara som obligatoriskt ämne på teknikprogrammets inriktning mot informations- och medieteknik. Det är svårt att pussla in en kurs i programmering för den som läser ett annat program eller går en annan inriktning av teknikprogrammet. Det är absurt. Skolverket har en föråldrad syn på vad IT och programmering är, säger Clas Örjan Spång.

Han vill höja programmeringens status genom att göra det till ett gymnasiegemensamt ämne, men välkomnar också att det införs redan i grundskolan.

– Ämnet har helt ändrat karaktär. För 50 år sedan var det ett exklusivt ämne för en liten krets programmerare som stod vid stora datorer som vägde flera ton. I dag behöver alla människor lite kunskap om programmering. Det är värdefullt att inte bara elever på teknikprogrammet utan även elever med helt annan bakgrund och begåvning och intressen kan lite programmering.

Programmering kan läsas på fyra gymnasieprogram: el- och energiprogrammet, industritekniska programmet, naturvetenskapliga programmet och teknikprogrammet. Men det är i dagsläget bara obligatoriskt på teknikprogrammets inriktning mot informations- och medieteknik, som de senaste åren lockat cirka 3 200 elever per läsår.

Gunilla Rooke, undervisningsråd på Skolverket, säger att många naturvetenskapliga program före Gy 11 erbjöd IT-kurser, särskilt i programmering.

– Jag har inga siffror på hur vanlig kursen är i dag som tillval, men det finns en naturlig koppling mellan matematik och programmering så jag gissar att ämnet är vanligt på detta program – åtminstone som individuellt val. Men det är viktigt att komma ihåg att det är skolorna som utifrån en bruttolista bestämmer hur det valbara utrymmet ska se ut, säger hon.

Kommentera