helene_hellmark_knutsson_s_2015

Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

| Foto: Mårten Färlin
Ny rapport

Svenska lärare jobbar mest i OECD

De svenska lärarna jobbar flest timmar men ligger nära botten vad gäller löneutveckling jämfört med andra OECD-länder, visar ny rapport.

Education at a Glance
  • Svenska lärare jobbar mest i OECD
  • Svenska lärare har dålig löneutveckling
  • Svenska lärare upplever att de har låg status
  • Sverige har små skillnader i lön mellan män och kvinnor
  • Sverige har den högsta andelen kvinnor som tar en kandidatexamen
  • Sverige lägger drygt 110 000 kronor per elev och år på skolan

Rapporten ”Education at a Glance” är en årlig statistisk sammanställning av resultat ifrån flera olika OECD-skolrapporter, som exempevis Pisa, tillsammans med information om investeringar som medlemsländerna skickat in.
Läs hela rapporten här.

 

 

Svenska lärares ingångslöner ligger strax över genomsnittet i OECD, men lönerna planar snabbt ut och slutlönerna ligger istället under genomsnittet. Rapporten, som jämför statistik från alla OECD-länders utbildningssystem, visar också en tydlig korrelation mellan hur uppskattad lärarkåren i ett land känner sig, och vilka resultat eleverna uppnår.

– Det som är utmärkande för rapporten är att vi inte värderar våra lärare på det sätt vi borde göra, och att det leder till sämre resultat i skolan, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Rapporten pekar även på att det tycks finnas brister med den svenska lärarutbildningen och med det bemötande och stöd en nyexaminerad lärare får som ny i jobbet.

– Där behöver vi göra mer insatser. Men det måste också återspeglas på kommunal nivå. Det är oroväckande att inte alla huvudmän väljer att göra lärarlönelyftet permanent till exempel.

Kan regeringen använda den här rapporten för att sätta press på kommunerna?

– Absolut. Jag har ju använt tidigare rapporter som visat samma sak i de regionala dialoger som jag har med skolans parter, för att visa att vi behöver se till att fler får en bättre löneutveckling. Sen behöver vi också ta till oss det här att vi ligger lägst ner när det gäller mentorskap och introduktion. Det sätter press på arbetsgivarna att se över hur lärarnas arbetssituation ser ut.

Rapporten visar att svenska lärare jobbar mest i hela OECD. Vad kan regeringen göra för att rätta till det?

– Det vill ju till att de kan jobba med rätt saker, det vill säga undervisa. Men också planera undervisningen, följa upp undervisningen och utveckla undervisningen.

Hur lång tid tror du att det tar innan de insatser som görs kommer att ha en tydlig effekt på resultaten?

– Det beror på hur bra vi jobbar tillsammans mellan de olika nivåerna. Nu har regeringen investerat i lärarlönelyftet och vi fortsätter med nationell samling för läraryrket. Där diskuterar vi hur vi bäst ska avlasta lärare med uppgifter som inte har med undervisning att göra

Camilla Waltersson Grönvall (M) tar rapporten som intäkt för att regeringen inte gör tillräckligt mycket tillräckligt snabbt.

– Det hade varit klädsamt om Helene Hellmark Knutsson hade presenterat några förslag i samband med rapporten, men det gör inte. Hon verkar vara nöjd, trots att resultaten visar att hon inte har någon anledning att vara det.

Camilla Waltersson Grönvall menar att regeringen hänvisar för mycket till skolkommissionen istället för att komma med egna förslag – eller ännu hellre lyssna på moderaternas.

– Vi vill utveckla karriärtjänsterna, satsa på en kompetensutvecklingsplan för alla lärare, höja kvaliteten på lärarutbildningarna med kurser i ledarskap och språkutvecklande arbetssätt för alla studenter och mängder med andra förslag. Men den här så kallade samarbetsregeringen vill bara samarbeta åt ett håll.

Skulle rapporten sett annorlunda ut om Alliansen fortsatt regera?

– Jag vet att det tar tid, men det ska inte ta så här lång tid. Förutsättningarna för snabbare förändring skulle definitivt funnits där om vi fått genomföra våra förslag.

Kommentera