fridolin

Gustav Fridolin ser ingen öppning för ett lönelyft för alla lärare.

Budget 2017

Fridolin om budgeten: ”Vi behöver göra mer”

Fler platser på lärarutbildningen och webbkurser för återvändande lärare är ett par av inslagen i regeringens budgetproposition. Några höjda komvux-löner eller allmän fortbildning i språkutvecklande arbetssätt står inte på agendan.

Budget 2017 i korthet
  • Fler platser på lärarutbildningen
  • Kraftigt utökad vuxenutbildning
  • Stöd till återvändande lärare i form av webbkurser
  • Fler lärare i andraspråk
  • Utveckling av systemet för nationella prov
  • Skyldighet för huvudmän att ordna lovskola
  • Nytt studiestöd ska få arbetslösa att utbilda sig
  • Färre och digitala nationella prov
  • Förlängt försök med utökad undervisningstid i svenska och svenska som andraspråk i grundskolan

Regeringen fortsätter att utöka antalet platser på lärar- och förskollärarutbildningen, totalt med 3600 platser. Bakgrunden till den siffran är enligt utbildningsminister Gustav Fridolin att det är vad lärosätena själva säger sig klara av.

– Jag tror att vi behöver göra mer. Men det behövs lärarutbildare för att kunna utbilda fler lärare. Där sätts ett tak just nu, säger han till Skolvärlden.

Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén välkomnar fler utbildningsplatser, men påpekar att det inte är allt som krävs.

– Fler utbildningsplatser för att mota lärarbristen kan behövas om man samtidigt lyckas får upp intresset för att utbilda sig till lärare. Då handlar det om att erbjuda lärare högre löner och bättre arbetsvillkor. Fokusera på det och se till så att arbetsgivarna har resurser att anställa fler lärare, annars är inte satsningarna på fler utbildningsplatser mycket värda, säger hon.

Regeringens tidigare aviserade kunskapslyft för alla vuxna drar också igång 2017, till en kostnad av 537 miljoner kronor. Bland annat ryms där satsningar på yrkesvux och lärlingsvux som ska matcha utbildningar mot arbetsmarknadens behov. Samtidigt är det väldigt stor lärarbrist just inom vuxenutbildningen, delvis beroende på att den som tar jobb som lärare där inte får del av lärarlönelyftet.

– Det är en bra reform, inte minst mot bakgrund av det kan ge nyanlända förutsättningar till etablering i det svenska samhället. Men allt bygger på att det finns utbildade lärare. Tyvärr har vi en alarmerande lärarbrist inte minst inom denna skolform. Ett minimikrav är därför att lärarna inom vuxenutbildning också får del av lärarlönelyftet, säger Åsa Fahlén.

Gustav Fridolin, när är det dags för ett lärarlönelyft som inkluderar även lärare inom vuxenutbildningen?

– Det uttalade syftet med lärarlönelyftet, och det som gjorde att vår inblandning i lönesättningen fått acceptans från arbetsmarknadens centrala parter, var ju att det inriktade sig på att höja resultaten i grund- och gymnasieskolan. Det var ju inte direkt så att LO gjorde vågen när det infördes, säger Gustav Fridolin.

Men visst är det ett problem att vilja bygga ut vuxenutbildningen samtidigt som det fattas folk?

– Absolut. Det görs en del insatser inte minst för att få in fler lärare till SFI. Men det är klart, rekryteringen är den största praktiska utmaningen hela skolsystemet står inför. Vissa delar har större brist och vuxenutbildningen är definitivt en av dem.

En ny åtgärd för att underlätta för tidigare yrkesverksamma lärare som lämnat professionen att återvända är att staten ska utveckla webbkurser där de kan fräscha upp och uppdatera sina kunskaper om kursplaner och liknande.

– Det finns ett stort behov av att lärare återvänder till skolan. Och de i sin tur har ofta behov av att uppdatera sina kunskaper. Det här systemet ska underlätta den processen, säger Gustav Fridolin.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm