camilla_wg

Camilla Waltersson Grönvall, Moderaternas skolpolitiska talesperson

Budget 2017

Grönvall (m): ”Obegripligt att inte inkludera vux och SFI i lärarlönelyftet”

Moderaternas skolpolitiska talesperson tycker att problemet med regeringens budgetproposition är det som saknas i den: förslag för mer lärartid per elev, kvalitetshöjning av lärarutbildningen och nolltolerans mot dåliga skolor.

Budget 2017 i korthet
  • Fler platser på lärarutbildningen
  • Kraftigt utökad vuxenutbildning
  • Stöd till återvändande lärare i form av webbkurser
  • Fler lärare i andraspråk
  • Utveckling av systemet för nationella prov
  • Skyldighet för huvudmän att ordna lovskola
  • Nytt studiestöd ska få arbetslösa att utbilda sig
  • Färre och digitala nationella prov
  • Förlängt försök med utökad undervisningstid i svenska och svenska som andraspråk i grundskolan

Oppositionen i riksdagen gör skäl för namnet genom att hacka på det mesta i regeringens budgetproposition för 2017. Moderaternas Camilla Waltersson Grönvall tycker dock att satsningen på komvux för alla och inte minst yrkesvux är steg i rätt riktning. Samtidigt kritiserar hon sättet som regeringen vill genomföra det.

– Vuxenutbildningen är en viktig del av det svenska utbildningsväsendet och den betydelsen kommer bara att öka. Men man kan inte utöka platserna utan att samtidigt trygga lärarförsörjningen. Det är helt obegripligt att inte inkludera lärare inom Komvux och SFI i lärarlönelyftet. Det gör ju inte att fler väljer den karriärvägen direkt, säger hon till Skolvärlden.

En liknande kritik riktar hon mot förslaget att utöka antalet platser på lärarutbildningen.

– Att öka antalet platser hjälper ju inte lärarförsörningen. Inom de verkliga bristämnena som matematik och teknik fyller vi ju inte upp de platser som vi har idag. Pengarna borde gå till att förbättra kvaliteten på utbildningen istället.

Hon menar på att regeringen saknar idéer som möter de problem skolan står inför.

– De har ingen plan för skolan. Utbildningspolitiken behöver ta sitt avstamp i hur verkligheten ser ut, och jag saknar så mycket förslag som möter de brister och behov vi ser just nu. Det våra barn behöver mest är mer tid med duktiga lärare, och inget sådant förslag finns.

Regeringen vill öka antalet mattetimmar i grundskolan med start år 2019. Alldeles för sent, menar Camilla Waltersson Grönsvall.

– Tre kullar med elever går miste om mer matematik genom att de väntar till 2019. Varför inte redan nu? Jag tycker att barn- och elevperspektivet saknas. Och en nolltolerans mot dåliga skolor.

”Nolltolerans mot dåliga skolor” låter ju bra, men vad skulle det innebära i praktiken?

– Det skulle innebära att vi får en skolinspektion som bedömer skolan utifrån elevernas resultat, vilket blir en form av betygssättning av skolorna. Klarar man inte av att leverera bra resultat så får man krav på sig att vidta åtgärder för att vända det, och misslyckas det så har ju vi sagt att då får man få in med en statlig tvångsförvaltning. Det går inte att dalta i svensk skola. Jag konstaterar att det här är denna regerings näst sista möjlighet att lägga en budget och därmed visa att de har en plan för svensk skola. Den chansen har de inte tagit.

Kommentera