klassrum_asa

Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund.

Skolsatsning

Åsa Fahlén: Sju miljarder för att vända trenden

Det behöver satsas ytterligare sju miljarder kronor på skolan.
– Regeringens lönesatsning är otillräcklig för att locka lärare tillbaka till yrket, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén i en intervju om satsningar på skolan, det fria skolvalet och diskussionen om en sammanslagning av lärarfacken.

Lärarnas Riksförbund för i dagarna fram krav på fem nya reformer som man hoppas ska vända den negativa trenden inom skolan:

  • Investera i lärare i utanförskapsområden.
  • Bredda lärarlönelyftet till att omfatta fler lärare.
  • Investera i undervisningens kvalitet. Låt lärarna fokusera på sitt huvuduppdrag.
  • Garantera lärarnas möjlighet till fortbildning.
  • Motverka avhoppen från läraryrket. Se till att alla nyutexaminerade lärare får en mentor under det första året.

I en debattartikel i Göteborgs-Posten skriver Åsa Fahlén bland annat:

”För att övervinna de utmaningar som finns behövs det kraftfulla investeringar. Finansministern anger nu ett reformutrymme på 24 miljarder, varav 10 av dem är intecknade. Lärarnas Riksförbund för nu fram krav på fem reformer som tillsammans med regeringens hittills redovisade och mycket blygsamma utbildningssatsningar på 148 miljoner skulle kosta staten nästan 7 miljarder kronor, alltså hälften av det reformutrymme som regeringen angett. Lösningen handlar framför allt om att satsa på dem som är avgörande för utbildningens kvalitet.”

Vilken är den viktigaste uppgiften för dig och LR under nästa år?

– Att få politikerna att förstå vikten av en bra skola som i sin tur är viktig för demokratin, integrationen och vår kunskapsdrivna ekonomi. Men ska vi nå dit är villkoren för lärare och studie- och yrkesvägledare grundläggande, säger Åsa Fahlén.

– Får vi bra villkor kan vi göra ett professionellt jobb, eleverna får en kvalitativ skola och vi får ett samhälle som är demokratiskt, inkluderande och jämställt. Det ingår dessutom i skolan uppdrag.

Vad ska ni göra åt löneskillnaderna mellan de privata skolorna och de kommunala?

– Vi måste i avtalsförhandlingarna sätta extra hårt tryck på vissa friskolor. I en del fall handlar det om ganska stora löneskillnader, flera tusen kronor i månaden. Samma sak gäller arbetsmiljön. På en del friskolor är den bra, medan andra friskolor är rena skitskolor. Vi behöver bli tuffare i förhandlingarna.

Åtminstone en del av de friskolor som betalar låga lärarlöner, tjänar ganska mycket pengar.

– Det sticker naturligtvis ännu mer i ögonen att man har pengar. Ska friskolorna legitimera sin existens måste de visa att de faktiskt kan vara de goda arbetsgivare som de säger sig vilja vara.

Genom att?

– Höja lönerna, anställa behöriga lärare och ge personalen drägliga arbetsvillkor. De kan ju inte säga att de inte har pengar.

Det är väl genom att ha en lägre andel behöriga lärare och betala låga löner som de tjänar pengar?

– Ja, generellt är det så.

Vad vill du göra med det fria skolvalet?

– Jag tror att det är svårt att i dagens läge ta bort det. Folk vill kunna välja. Men man måste begränsa det. I dag får det ibland helt galna konsekvenser.

Som?

– Elever byter skola mitt under terminen, ibland flera gånger. Får inte en del föräldrar det som de vill ha för sina barn, byter de bara skola med resultatet att det försvinner pengar från skolan som dock har kvar både personal och lokaler. Det är jättesvårt.

Ställer föräldrarna krav på bättre betyg åt sina barn?

– Ja, betyg har blivit lite av en beställning.

Blir det mer samarbete mellan lärarfacken?

– Det tror och hoppas jag. Vi har ett gemensamt intresse. En stor del av Lärarförbundets medlemmar kunde lika gärna ha varit medlemmar hos oss och tvärtom. Det är viktigt att vi pratar med varandra. I dag tycker jag att vi har en bra dialog.

– I frågor där vi tycker likadant bör vi tillsammans för fram våra åsikter i stället för att försöka profilera oss. Söndring vinner bara arbetsgivaren på.

Är ni ett lärarförbund om tio år?

– Jag har svårt att se det, bland annat på grund av att vi har lite för olika åsikter i viktiga frågor. Men vi kan närma oss varandra.

Kommentera