hej_lokalombud_thomas_orust

Thomas Liebig är lokalombud på Ängås skola och biträdande kommunombud i Orust.

Lokalombud

Thomas: Därför är jag lokalombud

Thomas Liebig är Lärarnas Riksförbunds lokalombud på Ängås skola och biträdande kommunombud i Orust. Det som driver honom fackligt är att kunna påverka skolans utveckling positivt utan att vara arbetsgivaren.

Vilken är den viktigaste frågan på din skola just nu?

– Talar man för stunden är det organisation och det kommande läsåret som är det viktigaste, det handlar om alltifrån tjänstefördelningen till inrättandet av den nya timplanen som kommer att börja gälla till hösten. Sedan är det också den tiden på året då vi har en årlig lönerevision första april, med det har vi gjort ett grundläggande arbete, senast har vi gått igenom alla listor för att se att det stämmer och havt en löneöverläggning med HR. Det som är på gång bland våra kollegor just nu är lönesamtal som ska vara genomförda innan månadens slut.

– Vi får fler och fler anslutna från låg och mellanstadiet som går från LF till LR så vi ska gå dit och prata lön med dem på onsdagen som kommer, då har vi lite information och en dialog om hur de ska tänka och så. Det är mycket med det nya avtalet just nu, dels har vi lön baserat på prestation, dels strukturpengar och hur man ska tänka kring det när man har lönesamtal, det vill medlemmarna ha stöd med.

Vad är det som driver dig i ditt fackliga arbete?

– Det började ju en gång med att man blev tillfrågad: ”kan du tänka dig att bli lokalombud?” Sen så vill man ju göra så gott man kan och jag är jätteintresserad av skolutveckling och det här är ett sätt att påverka skolutvecklingsarbetet och att bevaka det så att det går juste till utan att vara arbetsgivaren.

Hur ser ett bra fackligt arbete ut?

– Det bygger väldigt mycket på att, vilket fungerar väldigt bra här i Orust, det är att ha ett juste samverkansavtal och att ha samverkan i tre nivåer. Jobba gentemot arbetsgivaren, från lokal- och samverkansgrupp via förvaltningssamverkansgrupp till central samverkansgrupp inom kommunen, det har vi rulle på väldigt bra här och jag tycker att vi har en väldigt bra dialog med vår arbetsgivare, vilket är bra.

Kommentera