anonym_larare

Tre lärare berättar för Skolvärlden om mindre erfarna lärare som fick högre lön än de själva.

Löner

Tre erfarna lärare berättar: Yngre fick högre lön än vi

När lärarstudenten var klar med sin utbildning anställdes hon på samma skola som hon gjorde sin praktik på.
– Hon fick 4 000 kronor mer i månadslön än vad jag hade. Det svider och känns inte alls bra, även om jag är glad för hennes skull. Det är en duktig lärare, säger Stina som var studentens handledare.

Stina arbetar som mellanstadielärare på en kommunal skola i Skåne. Under de senaste 24 åren har hon varit anställd inom samma rektorsområde och berättar att hon trivs med både jobbet och kollegerna.

Men inte med lönen.

– Jag tjänar i dag 33 100 kronor i månaden. Flera av mina nyare kollegor har högre lön. Häromåret anställdes till exempel en nyexad lärare som jag var handledare för när hon gjorde sin praktik. Hon fick 4 000 mer i lön än vad jag hade då, vilket inte alls känns bra även om hon förtjänar sin lön. 

Varför tror du att du har lägre lön?

Ledningen vet att jag trivs bra på min skola och inte kommer att sluta.

– Vad jag vet anser inte ledningen att jag är en dålig lärare, utan jag uppfattar det som att jag är en uppskattad medarbetare. Jag har dessutom drivit ett par satsningar på skolan som finansierats av Skolverket. Jag tror att förklaringen är att jag är lojal. Ledningen vet att jag trivs bra på min skola och inte kommer att sluta. Jag har gjort mitt val. Detta är min skola. Lönen kommer en gång i månaden. Till jobbet går jag varje dag.

Utnyttjar arbetsgivaren det?

– Det tror jag, framför allt kommunen som arbets-givare mer än skolledningen. Det finns en kärna av lärare som inte gärna byter skola. Jag tillhör dem. Men vi blir färre och färre. Nyligen var det till exempel en yngre och mindre erfaren kollega som bytte till en annan kommun och då fick upp sin lön med cirka 7 000 kronor i månaden.

Stina berättar att när hon under ett medarbetarsamtal med sin närmaste chef förklarade att hon tyckte att hon hade för låg lön, fick till svar att det tyckte chefen också.

– Men sedan hände inget. När jag var inne hos rektorn för att fråga varför jag inte fick del av lärarlönelyftet kändes det som att stå med mössan i hand och tigga. Det ligger inte för mig. Jag har valt att inte tänka på att jag har lägre lön än en del andra. Men jag tycker att en återgång till det gamla tariffsystemet vore mer rättvist än som det fungerar i dag.

 

 

En annan som är missnöjd med hur många erfarna lärare behandlas lönemässigt är Tomas som har varit anställd i samma kommun som lärare i matematik och fysik sedan 1988, varav knappt halva tiden på gymnasiet.

Han berättar att han tjänar 38 700 kronor i månaden.

– För några år sedan fick jag en ny kollega som var ungefär lika gammal som antalet år som jag då arbetat som lärare. Han fick hundra kronor mer i lön än vad jag hade. Efter en tid flyttade han vidare till en annan kommun och fick ännu högre lön.

– I dag har jag en kollega som är född 1988, det vill säga samma år som jag började arbeta som lärare, som bara tjänar ett par tusen kronor mindre i månaden än vad jag gör. 30 års erfarenhet är inte värt mer. 

Tomas berättar att det på hans skola är många lärare i 40-årsåldern som har högre lön än vad han har. 

Hur känns det?

– Att betydligt yngre tjänar nästan lika mycket eller till och med mer än erfarna kolleger är otroligt ärekränkande. Lärarnas lönebild är sjuk.

– Erfarenhet borde betala sig. Men arbetsgivaren utnyttjar att vi är många äldre lärare som trivs på våra jobb och inte är beredda att flytta. 

Man ska inte behöva byta kommun för att få högre lön.

Mellanstadieläraren Britta har i 33 år arbetat på samma skola i en Stockholmsförort. Hon berättar att hon tjänar något över medianlönen för lärare i Stockholm.

–  Samtidigt vet jag att kollegor med bara några års erfarenhet kan få ett par tusen kronor mer än vad jag har. 

– Erfarenhet och lärare som är lojala och stannar länge på sin arbetsplats borde premieras. Man ska inte behöva byta kommun för att få högre lön.

En som har gjort det är Susanne, 34, som arbetar som lärare i svenska, svenska som andraspråk och idrott på ett gymnasium i östra Sverige.

– När jag 2011 började arbeta som lärare på en grundskola tjänade jag 21 500 kronor i månaden. Sedan dess har min lön ökat till 35 700 kronor. Under de här åren har jag varit föräldraledig i tre omgångar och bytt jobb flera gånger. Inte för att få högre lön, utan för att jag inte har trivts, velat göra något annat eller så har skolorna och enheterna jag arbetat på lagts ned. Men resultatet av bytena har blivit ökad lön.

Vad tycker du om det?

– Att man får högre lön när man byter jobb är inget konstigt. Så är det nog i de flesta branscher. Jag vill så klart också ha högre lön. Det har bland annat gjort det möjligt för mig att under det senaste året gå ned i arbetstid för att plugga till specialpedagog.

– Problemet är inte höga ingångslöner eller liknande, utan löneutvecklingen för äldre och erfarna lärare som inte byter jobb. Jag har till exempel högre lön än del av mina kollegor med betydligt längre erfarenhet än vad jag har. 

Vad bör man göra?

– Det borde införas ett bonussystem eller liknande som faller ut när en lärare varit en viss tid på en skola och som gör att äldre och rutinerade kollegor inte halkar efter lönemässigt.  

  • Fotnot: Stina, Thomas, Britta och Susanne heter något annat i verkligheten.
Kommentera