pratare
Foto: Sepidar Hosseini
SVA

Tvålärarskap ger ökat språkstöd

På Skarpatorpsskolan har tvålärarskap och språkstöd i NO och SO skapat bättre förutsättningar för elever som läser svenska som andraspråk. 

För 10 år sedan jobbade Skarpatorpsskolan som många andra skolor. När det var svenskundervisning på schemat så togs gruppen med svenska som andraspråkselever ut från sin ordinarie klass för att läsa för sig. Reaktionerna blev att de kände sig exkluderade och tycker att det var pinsamt att behöva gå ut från klassrummet.

– I högstadiet vill man höra till och inte sticka ut. Läste man svenska som andraspråk så blev det tydligt att man var i behov av något som många andra i klassen inte var i behov av, säger Susanna Rimmerfors, sva-lärare på Skarpatorpsskolan.

Snart insåg man att detta inte var ett bra sätt att integrera eleverna och Susanna Rimmerfors började arbeta inne i den ordinarie klassen med sva-eleverna så att de fick ta del av samma sorts diskussioner som eleverna i samma ålder.

– När man börjar arbeta inne i klassrummet blir man en resurs till klassläraren också. Då började vi samplanera och kompletterar med synonymer för att förenkla undervisningen. Andra elever har också nytta av den tydligheten.

Men svensklektionerna hölls ändå på ett relativt vardagligt språk, därför utvecklades språkstödet till SO- och NO-lektionerna, där svåra begrepp kunde hindra en effektiv inlärning.

– Vi går igenom olika begrepp så som atomer och molekyler men också de ord som sammanlänkar orden och som är vanligt förekommande. Så som ”stöter ifrån” och ”hög densitet”. När läraren har lektion så skriver jag upp ord som kan vara ett hinder på tavlan. Vi vill inte undvika de svåra orden utan det är viktiga är att de förtydligas, säger Susanna Rimmerfors.

Språkstödet, som även utvecklades genom kurser till lärare i andra ämnen, resulterade i bättre resultat på de nationella proven.

– Även om man är ny i ett land så kan man börja lära sig ord som ”industrialismen”. Det är inte svårare än att lära sig ord som ”bok”, ”penna” och ”sudd”. Är man 14 år måste man lära sig det som 14-åringar lär sig. Basförrådet får komma med tiden.

 

Susanna Rimmersfors boktips om språkstöd:

”Att undervisa i läsförståelse” av Barbro Westlund

”Stärk språket, stärk lärandet: språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet” av Pauline Gibbons

Kommentera