mentorer

Sofie Halvarsson är klasslärare i årskurs sex och Viktoria Levisson är klassmentor i årskurs ett.

| Foto: Västerbottens Kuriren
Arbetsmiljö

”Öronmärkta” klassmentorer avlastar lärarna

På Norrängsskolan i Lycksele har varje klass en mentor som följer klassen hela dagen med huvudansvar för att skapa trygghet och studiero.
Det gör det möjligt för lärarna att fokusera på undervisningen.

Kombinationen av hög arbetsbelastning och brist på behöriga lärare gjorde att pedagoger och ledning på Norrängsskolan i Lycksele var tvungna att hitta en egen lösning. Lärartjänster utlystes regelbundet – inte en enda sökande – och arbetsbördan ökade för de lärare som var kvar. Kulmen kom vid höstlovet förra läsåret då Norrängsskolans rektor vände sig till personalen med frågan: Vad kan jag göra så att ni orkar?

– Vi fick verkligen gå till botten med vad vi tyckte var viktigast. Det vi kom fram till var att vi måste vara två vuxna i klassrummet. Vi får inte hit behöriga lärare, men vi kan ha en extra, ansvarsfull vuxen i klassen, berättar Sofie Halvarsson som är klasslärare i årskurs 6 på F–6-skolan med omkring 300 elever.

Lösningen blev så kallade klassmentorer som följer sin klass från det att eleverna kommer till fritids på morgonen, genom hela skoldagen, och sen tillbaka till fritids igen. Helt enkelt en extra resurs både i och utanför klassrummet. Dessutom infördes 40 + 5-veckor för att lärarna skulle få mer tillfällen att mötas, på plats, på skolan.

– Så vitt vi vet är vårt upplägg unikt. Och det har blivit jättebra. Eftersom jag har en sexa nu har det varit mycket nationella prov under våren, men jag har aldrig känt mig så utvilad som i år, säger Sofie Halvarsson.

Det pågår en rad olika försök med att avlasta lärare runt om i landet för att freda undervisningsuppdraget. Heltidsmentorer är ett exempel, lärarassistenter ett annat. Norrängsskolans klassmentorer är direkt underställda rektor med egna ansvarsområden och huvuduppdraget är att skapa trygghet och studiero. Klassmentorn är med både på lektioner och raster så den tid lärarna tidigare lade på rastvaktande kan nu läggas på för- och efterarbete av lektioner.

Viktoria Levisson är klassmentor i årskurs 1.

– Jag jobbar mycket med konflikthantering. Händer det något mellan eleverna under rasten kan jag lösa det så att konflikterna inte följer med in i klassrummet. Och om det blir det bråk med elever från en annan klass är den klassmentorn också med.

Viktoria Levisson har även arbetat som lärarassistent och kan jämföra. Assistentjobbet var mer administrativt, berättar hon. Nu har hon fullt fokus på eleverna. Hon och skolans övriga klassmentorer står för trygghet och kontinuitet när elevernas dag växlar mellan matematik, rast, slöjd och fritis.

– Jag blir ett par extra ögon under lektionerna och jag hjälper till om någon behöver hjälp. Jag kan också vara kvar i klassrummet om läraren behöver sitta enskilt med en elev eller har utvecklingssamtal till exempel. Och om läraren är sjuk är det jag som vikarierar, berättar Viktoria Levisson.

För mellanstadieläraren Sofia Halvarssons del har den nya kollegan i klassrummet inneburit att hon kan fokusera på undervisningen.

– Tidigare skulle jag ha hand om allt från att vara bussvakt och rastvakt till att hålla koll på tandläkartider. Om det uppstod bråk mellan elever på en rast var jag tvungen att reda ut det, medan resten av klassen fick sitta och vänta och det kändes inte rätt mot eleverna. Nu kan jag komma gång med lektionen direkt, säger hon och tillägger.

– Det är betydligt mer fokus på undervisning nu. Och jag hinner se och ge stöd till de elever som behöver. Det är ju precis det här man vill som lärare, säger hon.

Och Norrängsskolan som tidigare haft så svårt att få sökande till utannonserade lärartjänster överväldigades av det stora intresset för klassmentorsskapet. 96 personer sökte de utannonserade jobben.

Vilka egenskaper ska en klassmentor ha?

– Framför allt måste man vara lugn och trygg i sig själv. Och ansvarsfull. Vi tittade också mycket på vilka lärare de skulle arbeta tillsammans med. Är läraren mer auktoritär är det kanske bra med en lite mjukare klassmentor, och tvärt om, säger Sofie Halvarsson.

Projektet löper under tre år och har finansierats genom omstruktureringar inom den befintliga budgeten. Till exempel har man tagit bort de elevassistenter som fanns tidigare, med några få undantag. Sofie Halvarsson hoppas att hon även efter projektets slut ska få ha kvar klassmentorn i klassrummet.

– Ja, nu vill jag inte vara utan, säger hon.

För klassmentorn Viktoria Levisson är uppdraget också ett sätt att pröva om läraryrket kan vara något att satsa på framöver. Hon har sökt lärarutbildningen till hösten.

– Men jag har inte bestämt än hur jag ska göra. Att vara klassmentor är ett fantastiskt roligt uppdrag. Vi får se hur jag kommer att göra.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm