hallbart-810
Avhandling

Utmaning undervisa om hållbarhet

Att utbilda elever i hållbar utveckling är en utmaning. Lärare vill att eleverna ska tänka kritiskt men det är svårt eftersom lärare talar om begreppet olika vis, visar en ny avhandling från Malmö högskola.

Helen Hasslöf, ekolog och pedagog, har arbetat med flera projekt för lärande för hållbar utveckling. I sin avhandling ”The Educational Challenge in Education for Sustainable Development: Qualification, social change and the political”, har hon undersökt hur 27 ämneslärare utbildar elever i hållbar utveckling.

Helen Hasslöf har delat in och studerat lärarna i sex fokusgrupper. Resultatet visar att lärarnas mål är att få eleverna att bli kritiskt tänkande, men att det finns spänningar mellan att förse elever med naturvetenskapliga rationella kunskaper, att rusta elever som självständiga och ifrågasättande, och ge dem en förståelse för att kunskaper inte är statiska.

– Resultaten visar hur kritiskt tänkande framkommer som ett centralt begrepp i lärarnas önskvärda mål för undervisning i hållbar utveckling. Men detta får olika kvalitativ mening då lärarna talar om det på olika sätt, kommenterar Helen Hasslöf i ett pressmeddelande.

Dels finns det naturvetenskapliga, faktabaserade, rationella sättet där elever förses med kunskaper för att föra fram argument och kunna ta ställning. Samtidigt framkommer att det är väsentligt att eleverna ges möjlighet att ”tänka själva” och att de får utrymme att ifrågasätta invanda beteenden och får utveckla sin medvetenhet i förhållande till sin omvärld.

Eleverna socialiseras att ifrågasätta det som eleverna samtidigt skolats in i, vilket är en intressant paradox som vänds till redskap för ett kritiskt tänkande. Helen Hasslöf konstaterar också att hållbar utveckling är ett svårt begrepp då det rymmer många dimensioner – miljömässiga, sociala, ekonomiska och kulturella. Dessutom tar hållbar utveckling upp frågor kring värderingar, ideologier och politik om miljö, jämställdhet och livsstil.

– När lärarna talar om hållbar utveckling önskar de att eleverna agerar utifrån det naturvetenskapliga faktabaserade, det ifrågasättande och det nytänkande. Om hållbar utveckling begränsas till att diskutera/argumentera enbart utifrån naturvetenskapliga synsätt så riskerar etiska och politiska frågor att utestängas. Ett av syftena med avhandlingen är att visa komplexiteten med hållbar utveckling ur ett konfliktperspektiv, skriver Helen Hasslöf. 

Hon hoppas att forskare, lärare och lärarstudenter ska läsa avhandlingen eftersom den ger flera ingångar kring undervisning om hållbar utveckling. 

Här hittar du avhandlingen.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm