Blank directional road signs
SYV-tips

Vägledare lär av varandra

På Syvonline kan vägledare dela med sig av tips, metoder och material. 
– Många vägledare jobbar ensamma, Syvonline fungerar som ett utvidgat kollegium där man kan lära av varandra, säger projektledaren Sofia Reimer.

Syvonline

Drivs av Visa Väst- Vägledning i studier och arbetsliv som finansieras av Västra Götalandsregionen och Tillväxtverket och drivs i samarbete med övriga kommunalförbund i Västra Götaland.

Medlemskap på Syvonline är kostnadsfritt.

Här hittar du Syvonline

Studie- och yrkesvägledning är hela skolans ansvar. Men fortfarande är vägledningen för många studie- och yrkesvägledare ett ensamarbete. För att skapa en mer likvärdig vägledning inom Västra Götalandsregionen sjösattes för ett par år sedan projektet Syvonline.

– Syvonline är en digital, dynamiskt plattform för alla som jobbar med vägledning. Vi vänder oss inte bara till vägledare utan även andra professioner inom skolan har nytta av materialet, säger Sofia Reimer som är projektledare för Visa Väst- Vägledning i studier och arbetsliv.

– Som användare är man med och skapar plattformen genom att dela med sig sina egna metoder och material. Det blir ett utvidgat kollegialt utbyte av kunskap och på sätt kan man stärka vägledarprofessionen.

Materialet samlas i en metodbank. På syvonline.se finns också en forskningsbank, ett forum och en daglig omvärldsbevakning av området.

– Sidan har lite olika funktioner, omvärldsbevakningen uppdaterar vi varje dag. Vem som helst har tillgång till den men som medlem kan man till exempel ställa in sitt eget personliga nyhetsflöde, säger Sofia Reimer.

Även metodbanken är öppen för alla nyfikna men det är bara som medlem man kan lägga upp egna metoder och idéer om hur man kan jobba med vägledning.

– Som medlem kan man också kommentera metoder, man kan gilla ett inlägg och se hur många gånger ett inlägg laddats ner. Det finns också ett forum där man kan ställa frågor och diskutera allt som rör vägledningen.

Det görs ingen gallring av materialet som läggs upp, berättar Sofia Reimer. Istället är det upp till den professionella vägledaren att välja det material och de metoder man tycker fungerar bra.

– Hela idén bygger på principen att dela med sig och att man kan lära sig mycket av varandra. Plattformen är något vi utvecklar tillsammans. Sen innehåller Syvonline också metoder som vi tagit fram inom projektet, till exempel en handledning för att skapa en kommunal plan för studie- och yrkesvägledning.

I nuläget har man omkring 400 medlemmar men antalet växer.

– Än så länge har vi flest användare i Västra Götalandsregionen men Syvonline är öppet för alla.

Kommentera