Ylva Johansson

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. Foto: Kristan Pohl/Regeringskansliet.

Arbetsmiljö

Var går gränsen mellan jobbet och fritiden?

Regeringen presenterar i dag en ny arbetsmiljöstrategi.

Större fokus ska läggas på att reda ut var gränserna mellan arbete och fritid går – vilket i högsta grad berör landets lärare.

”Det har blivit vanligare att stress och press i arbetslivet betraktas som ett individuellt problem, i stället för en fråga om arbetsgivarens arbetsmiljöansvar”, skriver arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) i en debattartikel i Dagens Nyheter.

Därför får Arbetsmiljöverket nu i uppdrag att i samråd med arbetsmarknadens parter ta fram en vägledning om arbetsmiljöutmaningar i anknytning till ett gränslöst arbetsliv.

Regeringen vill också se ett mer hållbart arbetsliv. Johansson konstaterar i debattartikeln att uppemot 14 procent av arbetstagarna i åldern 50-64 år är osäkra på eller inte tror att de kommer kunna arbeta fram till ordinarie pensionsålder. 

”Arbetsmiljöverket får därför i uppdrag att synliggöra branscher och arbetsställen där det finns ett tidigt utträde som kan relateras till arbetsmiljöfaktorer”, skriver Ylva Johansson.

Skolan utmärker sig på flera områden gällande den psykosociala arbetsmiljön. 2015 års Jobbhälsobarometer från Sveriges Företagshälsor visade att tre av tio lärare flera gånger i månaden upplever psykiskt obehag av att gå till jobbet. Det är högt av alla yrkesgrupper.

Lärare ligger också sämst till vad gäller att hinna med sina arbetsutgifter. 37 procent av de anställda inom utbildning anger att de inte hinner med sina arbetsuppgifter inom ordinarie arbetstid.

Skolvärldens egen undersökning från i höstas visade att tre av fyra lärare funderar på att lämna yrket, vilket framför allt beror på den höga arbetsbelastningen.

Kommentera