foraldrar
Funktionsnedsättning

Var tjugonde barn har språkstörning

En statlig utredning visar att 4–5 procent av landets barn har språkstörning.
– Den undantagsregel som finns i kunskapskraven för de här barnen måste diskuteras, säger Annelie Norell, Specialpedagogiska skolmyndigheten. 

Språkstörning

I arbetet med elever med språkstörning behöver du som lärare tänka på att

  • bjuda in eleven i naturliga samspelssituationer.
  • ge många möjligheter till samtal med andra.
  • använda tydliga uppmärksamhetssignaler.
  • skapa struktur och ge extra mycket förförståelse.
  • använda mycket visuellt stöd som handalfabetet, tecken och bilder.

Källa: Specialpedagogiska skolmyndigheten

Läs mer om Språkstörning och få fler tips från Specialpedagogiska skolmyndigheten här

4–5 procent av de svenska barnen tros ha en språkstörning, enligt en statlig utredning som pågår just nu, om kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar, rapporterar SVT. Mindre än en procent har grav språkstörning.

Språkstörning innebär att barnet har påtagligt nedsatt språkförmåga jämfört med andra jämnåriga. Det kan till exempel röra sig om svårigheter att lära sig nya ord, men också med att göra sig förstådd.

Annelie Norell, rådgivare på resurscenter för tal och språk på Specialpedagogiska skolmyndigheten, är inte överraskad av statistiken.

– Det är ungefär de siffrorna man brukar prata om. Tidigare har det sagts 2–6 procent, säger hon men påpekar att det antagligen finns ett mörkertal bland flerspråkiga barn, eftersom de är svårare att bedöma.  

– Dessutom råder ofta det osäkerhet kring grupptillhörighet. Det är oerhört sällan barnen endast har språkstörning, utan den diagnosen samexisterar i många fall med andra diagnoser som till exempel autism och adhd. Då kan det vara svårt att avgöra vad som är vad när det gäller pragmatiska svårigheter.

Enligt Annelie Norell är de språkliga förmågorna en stor del av det som i dag bedöms i skolan, sedan nya läroplanen gjorde inträde 2011.  

– De här barnen har svårt att reflektera, jämföra och göra sådant som kräver stor språklig förmåga. Och eftersom det till stor del är språkliga förmågor som bedöms i de nya bedömningsreglerna har barnen fått det oerhört svårt.

Lärare kan bortse från vissa delar av läroplanen kunskapskrav om ett barn har en funktionsnedsättning, enligt den så kallade ”undantagsbestämmelsen”. Men den räcker inte, menar Annelie Norell.

– Lärarna får göra undantag från vissa kunskapskrav. Men det är många av kunskapskraven som handlar om språkliga förmågor, vilket man måste ta hänsyn till när det gäller barn med språkstörning. Den diskussionen anser vi måste lyftas.

Hon ser fram emot utredningens resultat.

– Det känns som att regeringen gjort ett gediget arbete och pratat med pedagoger och logopeder. Vi ser fram emot att läsa vad utredningen kommit fram till.

Utredningen leds av Jan Sydhoff och beräknas vara avslutad senast 15 april 2016.

Kommentera