larare_gymnasium
Talis-2013

Varannan lärare skulle inte välja yrket igen

Nio av tio lärare gillar att jobba på sin nuvarande skola. Men bara var tjugonde lärare tycker att deras yrke har hög status – och bara hälften skulle välja att bli lärare igen. Det visar den internationella studien Talis 2013. 

Sverige har högst andel lärare som är missnöjda med sitt yrkesval av alla 34 deltagande länder. Bara drygt varannan skulle välja att bli lärare igen.

– Tyvärr är det en bild vi känner igen. Många av våra medlemmar uttrycker just detta. Men vi ser inte den riktiga förståelsen från arbetsgivarhåll för den stora – mycket stora – satsning som krävs, säger Bo Jansson, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Enligt Talis-undersökningen, som drygt 3 300 svenska lärare deltagit i, upplever bara 5 procent av de svenska lärarna att deras yrke har hög status. Snittet för de deltagande länderna ligger på 31 procent och i Finland upplever hela 59 procent av lärarna att deras yrke har hög status.

Undersökningen visar också att svenska lärare arbetar fler timmar, men ägnar sig åt undervisning i mindre grad och administration i högre grad, jämfört med de andra ländernas lärare.

Svenska lärare får också mindre kompetensutveckling och mindre återkoppling på sin undervisning, jämfört med de andra länderna.

Dessutom ägnar svenska rektorer mest tid till administration av de deltagande ländernas rektorer och har samtidigt lite tid att vara pedagogiska ledare.

– Det är så väldigt sorgligt eftersom läraryrket är ett sådant fantastiskt yrke, men lärare måste få rätt förutsättningar att göra det jobb de vill göra. Förutom möjligheten till fortbildning på arbetstid ska självklart också ny kompetens leda till en god löneutveckling, säger Bo Jansson.

Men Talis-undersökningen innehåller också ett par positiva resultat.

Nio av tio svenska lärare trivs på sin nuvarande skola och både lärarna och de svenska rektorerna är nöjda med sina insatser. De svenska lärarna upplever också att de har goda relationer med eleverna.

– Det svenska samhället, och framförallt skolans huvudmän och arbetsgivare, måste vårda de lärare vi har. Budskapet måste vara klart: ”Vi har förstått – era villkor måste förbättras!” Då kommer många studenter åter att välja läraryrket, säger Bo Jansson.

Enligt Skolverket visar Talis-undersökningen vad som är viktigt för lärares självtillit och arbetstillfredsställelse. Det handlar bland annat om möjlighet till mentorskap och handledning, en fungerande relation med eleverna och återkoppling på undervisningen.

– Lärarna har ett ansvar för undervisningens kvalité, och det gäller att de får rätt förutsättningar och resurser för att ta det ansvaret. En annan viktig lärdom från Talis är att rektorerna måste få resurser och förutsättningar för att ta ansvar för det pedagogiska ledarskapet på skolorna, säger Anna Ekström i ett pressmeddelande.

Totalt ingick 34 länder i Talis-undersökningen och drygt 3 300 svenska lärare i årskurs 7–9 har deltagit. 

Kommentera