Debatt

Vi behöver ett IT-lyft

DEBATT Vi behöver ett IT-lyft, som inte handlar om powerpoint eller ordbehandlare, utan om IT som ett pedagogiskt verktyg. Utrustningen finns redan i skolorna, men det är dags att ge alla lärare det stöd de behöver för att integrera tekniken i den vardagliga undervisningen, skriver Erik Einarsson och Björn Flintberg från Piratpartiet.

Idag är samhället i stort digitaliserat. Vi kollar på film på YouTube och Netflix, betalar räkningar över internet och skapar text, bild, film och musik med hjälp av datorer, surfplattor och smarta telefoner. I ett samhälle där IT får en allt större plats i vår vardagliga liv, både på arbetsplatsen och på fritiden, behöver skolan förbereda eleverna på att leva och verka i ett sådant samhälle.

Igår presenterade Digitaliseringskommissionen sitt förslag på åtgärder för att digitalisera den svenska skolan. Det är en rapport som vi menar är minst lika viktig som Pisa-resultaten när det gäller skolans framtid. I korthet kan man utifrån utredningen konstatera att tekniken finns tillgänglig i skolan, men användningen är fortfarande oerhört begränsad. Och ju större klyftan är mellan elevernas internetanvändning i hemmet och den i skolan, desto svårare att få eleverna att uppleva att skolan erbjuder relevant innehåll. Internet är en del av deras liv från det att de fyllt tre år.

En del av ansvaret ligger hos rektorerna. En tredjedel av de tillfrågade rektorerna menar att de själva saknar tillräcklig kompetens för att leda IT-utvecklingen på sina skolor, vilket knappast banar väg för lärare att få de verktyg och förutsättningar som krävs för att arbeta med digitaliseringen på ett bra sätt. En nationell satsning på att stärka skolledarnas digitala kompetens och ledarskap i digitala frågor kommer ge skolan rätt förutsättningar för en god IT-utveckling.

För lärarna krävs större och mer organiserade fortbildningsinsatser. Även om det i nuläget finns många fantastiska lärare därute som flippar klassrummet, låter eleverna skapa med digitala verktyg och delta i uppbyggnaden av wikis så måste deras kunskap och erfarenheter nå ut till fler. Det kollegiala lärandet kan i dagens digitala värld nå utanför lärarrummets väggar. Det bloggas, twittras och diskuteras i Facebookgrupper om IKT och digitala verktyg i pedagogiska sammanhang. Man delar med sig av erfarenheter och material i det sociala medium som man råkar befinna sig i, men ofta sker det spontant och av eldsjälar. Vi saknar statens stöd för att alla lärare, inte bara de mest engagerade ska nås. Det material som produceras; föreläsningar, genomgångar och andra liknande undervisningsmoment borde dessutom spridas så det kan användas av alla som är intresserade. Praktiska erfarenheter som utvecklats lokalt måste dokumenteras och göras tillgänglig för alla för att stärka utvecklingen

Vi i Piratpartiet anser att debatten om IT i skolan måste handla om mer än datorer och Ipads. Vi behöver ett IT-lyft, som inte handlar om powerpoint eller ordbehandlare, utan om IT som ett pedagogiskt verktyg. Utrustningen finns redan i skolorna, men det är dags att ge alla lärare det stöd de behöver för att integrera tekniken i den vardagliga undervisningen. Ett sådant stöd innefattar både organisatoriska och pedagogiska förutsättningar. Huvudmän och rektorer måste vara delaktiga i kompetensutvecklingen, och den måste både täcka både allmänpedagogiska och ämnesspecifika arbetssätt. Och goda exempel måste lyftas.

Om de andra partierna inte tänker prata IT i skolan kommer vi pirater att göra det. Även om det finns andra delar av skolpolitiken som också är viktiga får inte skolans digitalisering glömmas bort och sopas under mattan. Digital kompetens är en av EUs nyckelkompetenser för livslångt lärande, och det är viktigt med en skola som speglar samhället i stort. En digitaliserad skola är en skola som är i fas med samtiden, men samtidigt rustar eleverna för framtiden.

Erik Einarsson
Björn Flintberg
Piratpartiet

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm