skoldator_0
Nytt betänkande

Digitalt kunskapslyft – ett av förslagen som ska stärka it i skolan

I internationella it-rankningar håller Sverige världsklass, men inom skolan brister det. Trots stor tillgång på teknik ser det betydligt sämre ut med användandet av den. Digitaliseringskommissionen föreslår ett digitalt kunskapslyft.
​– Vi måste bli mycket bättre på att implementera it i skolan, säger läraren Helena Kvarnsell från Björknässkolan i Nacka.

Sveriges it-politiska mål är att vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Digitaliseringskommissionen har bland annat utrett it-situationen i skolan och vilka förändringar som behövs.

Sverige ligger i topp när det gäller tillgång på teknik i skolan, men trots goda förutsättningar ser det sämre ut när det gäller användandet av den än genomsnittet i Europa. Ungefär 16 procent av svenska elever i årskurs 8 använde aldrig eller nästan aldrig datorer under lektionstid i fjol, enligt European Schoolnet 2013.

Sverige hamnar på tjugotredje och tjugoförsta plats för årskurs 4 respektive 8 när det gäller ämnesspecifik kompetensutveckling med it för lärare.

Digitaliseringskommissionen föreslår ett digitalt kunskapslyft för lärare och rektorer.

– Jag har inte använt min fritid, men jag har hört att lärare har gjort det. Att lära sig att använda it handlar mycket om att förändra sin roll i klassrummet. Jag tror man behöver olika sorters fortbildning beroende på var man befinner sig. Först behöver man lära sig att ladda ner filer och så vidare, men ganska snart handlar det om att ha förändrat arbetssätt i klassrummet där man som lärare stöttar och handleder och då blir det en annan fortbildning. Då behöver man skapa möjlighet till samtal lärare emellan om vad som händer i klassrummet när de använder it. Man behöver utbyta goda exempel och stötta varandra, säger Helena Kvarnsell.

I Digitaliseringskommissionens betänkande framkommer också att färre rektorer i Sverige än i många andra länder har planer för it-användningen i allmänhet och i undervisningen på skolan. Den it-pedagogiska kompetensen på högskolenivå anses också vara förhållandevis låg i Sverige, vilket även drabbar lärarstudenter.

– Vi får inte glömma att många lärare sliter sitt hår och använder elevers mobiltelefoner för att försöka genomföra bra it i skolan, men bland oss som har tillgång till plattor och datorer är det inte alltid de används för att skapa bättre lärsituationer. Samtidigt är det här till stor del en skolledningsfråga. Som lärare kommer man inte runt en skolledning som inte tror på it, säger Helena Kvarnsell.

Vad borde politikerna besluta för att förändra läget?

– Först och främst måste man utrusta alla skolor med datorer för det är först då man har kraften att lyckas. På lokal nivå borde kommunerna arbeta för att skapa mötesplatser för lärare, kanske i kommunhuset och nätverk så att man kan fortsätta att ha kontakt, samplanera och tipsa varandra. Det borde finnas en nationell it-strategi och vara ännu tydligare i läroplan och skollag att man ska använda it så att rektorer och lärare inte kommer undan.

Digitaliseringskommissionen föreslår just skärpta digitala kunskapskrav i läroplanerna, men också digitala inslag i de nationella proven, en bättre uppföljning av it-utvecklingen i skolan och nätbaserade kurser i gymnasieskolan och digitala inslag i lärarutbildningen. Man vill också starta innovationsprojekt för nyskapande digitala läromedel och undervisningsformer.

– Det är också viktigt att på skollnivå skapa en miljö där det är okej att göra fel och lära sig av varandras misstag, men det är ju inte ett politiskt beslut, säger Helena Kvarnsell.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm