hamn_goteborg
Foto: Shutterstock
Debatt

”Vi i LR måste hoppa av uppgörelsen om inskränkningar i strejkrätten”

Debatt ”Var finns beslutet i LR om att vi ska medverka till att försvåra hårt arbetande människors möjligheter att försvara sina intressen?” skriver debattörerna.

Lärarnas Riksförbund sa på goda grunder nej till Socialdemokraten Ylva Johanssons (YJ) förslag om inskränkningar av strejkrätten i januari (SOU: 2018:40). Därför skaver en känsla av svek, när LR genom SACO tillsammans med LO och TCO den 5 juni skrev under en uppgörelse med Svenskt Näringsliv (Ds 2018:40). Känslan av svek (vi hoppas det är ett förbiseende av styrelsen) blir inte mindre av att uppgörelsen visar sig innehålla större inskränkningar än det ursprungliga förslaget från (YJ). Den erfarna Arbetsrättsjuristen Kurt Junesjö kallar uppgörelsen för ”århundradets fackliga svek”.

De två viktigaste begränsningarna i förslaget är:

Förslaget öppnar upp för avtalsshopping. Arbetsgivarna ges möjlighet att teckna avtal enbart med den fackförening som passar dem bäst och förslaget ger faktiskt utrymme åt s.k. gula fackföreningar, sådana som indirekt styrs av arbetsgivaren. Idag är det tillåtet för fackföreningar att vidta stridsåtgärder i sådana fall, vilket det även gavs möjlighet till i (YJ)’s förslag (SOU: 2018:40 3.6.4). I parternas nya förslag är det inte tillåtet att strejka i en sådan situation. (Ds 2018:40 5.2.2) Detta kan bli problematiskt för LR inom vars avtalsområde flera förbund verkar, varav LR inte är det största.

Den andra stora förändringen är att stridsåtgärder för påtryckningar vid individuella rättstvister ska förbjudas. Detta kan t.ex. handla om att få arbetsgivaren att återanställa någon som har avskedats på grund av exempelvis en strejk, sin politiska uppfattning eller för att ha slagit larm om missförhållanden. (Ds 2018:40 5.3.1).

Frågan går även utanför det strikt fackliga, vi lärare känner solidaritet med våra elever, de flesta av dem ska ut på en arbetsmarknad som kännetecknas av visstidsanställningar, timvikariat, bemanningsföretag, s.k. delade turer (13 timmars arbetsdag med 8 timmars lön.) Vidare talas det om sänkta ingångslöner för ungdomar och avregleringar av LAS. Var finns beslutet i LR om att vi ska medverka till att försvåra hårt arbetande människors möjligheter att försvara sina intressen?

Konflikten i Göteborgs hamn påstås vara orsaken till uppgörelsen. Vi lärare har inget otalt med den demokratiska fackföreningen hamnarbetarförbundet. De förtjänar respekt som alla andra. Var är beslutet om att LR ska ta ställning för det globala storföretaget MAERSK i denna arbetsmarknadskonflikt?

Frågorna kan uppfattas som retoriska, men vi anser att de kräver ett svar. Vi har skickat frågorna till styrelsen för behandling och vill med denna text uppmärksamma alla medlemmar på frågan.

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna. Art.11

”Var och en har rätt till frihet att delta i fredliga sammankomster samt till föreningsfrihet, inbegripet rätten att bilda och ansluta sig till fackföreningar för att skydda sina intressen”

Vi anser att det inte finns någon som helst anledning att kompromissa med vårt starkaste vapen.

Men det är bråttom! Frågan är ute på remissrunda som skall avslutas den 31 januari.

Lärare och medlemmar i LR i Lerums kommun

Finn Ternrud

Gunnar Einarsson

Anna Dahl Peterson

Tobias Wallén

Peter Sultan

Markus Sandström 

Dan-Olof Wängberg

Markus Jakobsson

För dig som vill läsa på:

https://www.regeringen.se/4aa86b/contentassets/3f90b4e0adbc427ca6cf3556bcac4aa5/fredsplikt-pa-arbetsplatser-dar-det-finns-kollektivavtal-och-vid-rattstvister-ds-201840

https://www.regeringen.se/49c931/contentassets/a735e9e2a454417db847dc28526db38e/vissa-fredspliktsfragor-sou-20184

Kommentera