mariajarlsdotter_cyber
Kritik

”Vi kan inte ta ansvar för allt som händer på nätet”

Lärare och rektorer ansvarar för elevernas hälsa dygnet runt sju dagar i veckan. Det är en tolkning av Skolinspektionens rapport om skolans arbete mot kränkningar på nätet.

Rapporten i korthet

Skolorna är dåliga på att:

  • Synliggöra och ifrågasätta de normer som finns i den egna verksamheten och som kan leda till att elever kränks
  • Kartlägga hur eleverna upplever tryggheten och förekomsten av kränkningar på nätet
  • Inkludera eleverna i det förebyggande arbetet mot kränkningar på nätet
  • Anmäla kränkningar på nätet till rektorn

Läs hela rapporten här.

Skolinspektionens rapport underkänner svenska skolors arbete mot kränkningar mellan elever på nätet, och slår fast att ”skolan har en skyldighet att utreda kränkningar som har en koppling till verksamheten, oavsett om de sker i skolan eller på nätet”.

– Man kan ju känna sig hedrad över att Skolinspektionen tror att vi inom skolan har så stor inverkan på hur eleverna beter sig på nätet. Men det känns som att det finns en viss okunskap om hur stort nätet faktiskt är. Vi kan ju inte bedriva någon sorts övervakning, säger Maria Jarlsdotter, rektor på Latinskolan i Malmö.

Vad som utgör en ”koppling till verksamheten” går att definiera på olika sätt, men efter att representanter från myndigheten under Skolinspektionens dag sagt att det räcker med att personerna som kränker varandra går på samma skola gick flera åhörare i taket.

Maria Jarlsdotter menar att utöver ett normalt likabehandlingsarbete är det inte mycket lärare och annan skolpersonal kan göra för att påverka hur eleverna beter sig mot varandra på nätet.

– Nuförtiden är det nätet som utgör en stor del av elevernas verklighet och det är där de kommunicerar. När vi delar ut digitala verktyg är vi tydliga med hur vi förväntar oss att de används och vi pratar om nätetik. Men vi kan inte ta det fulla ansvaret för allting som händer på nätet, säger hon.

Hon menar att det här är en del av den förväntansträngsel som pressar skolan.

– Vi ska lösa hela världens problem. Samtidigt ska vi höja elevernas resultat och inte drunkna i dokumentation. Det går inte. Det är en uppfostran från föräldrar hur man beter sig, och det måste även inkludera nätet.

Kommentera