lonelaget_i_sverige
Trollhättan 

”Vi ser att fler lärare väljer att flytta”

De senaste tolv åren har grundskolelärarna fått lägst löneökning av de kommunanställda i Trollhättan.
– Jag har svårt att se att vi ska bli förbigångna en gång till. Men vi är en brukskommun där man har strävat efter löneutjämning och där utbildning inte är mer värt än annat, säger Monica Larsson, kommunombud. 

Det här har LR i Trollhättan gjort inför översynen

Möten med politiker.
Skrivit debattartikel, publicerad i lokalpress.
Lämnat över omfattande statistik över löneutvecklingen för grundskollärarna de senast åren, i jämförelse med andra kommunalt anställda grupper.
Använt en tydlig argumentation i överlämnade yrkanden. 

– Jag har svårt att se att vi ska bli förbigångna en gång till. Men vi är en brukskommun där man har strävat efter löneutjämning och där utbildning inte är mer värt än annat, säger Monica Larsson, kommunombud. 

Trollhättan har satsat på löneutjämning de senaste åren. Enligt Monica Larsson, kommunombud för Lärarnas Riksförbund i Trollhättan, har det slagit tillbaka på grundskolelärarna som av kommunen anses ligga betydligt bättre till än många andra grupper. 

– Man har valt att satsa på många andra grupper, som sjuksköterskor, arbetsterapeuter, 
socialsekreterare, men också på andra grupper inom utbildningsförvaltningen. I fjol gjorde man till exempel en jättesatsning på förskollärarna och gav alla 800 kronor mer. Då blir det inget 
över till oss, säger hon. 

Monica Larsson är mån om att framhålla att det såklart är viktigt att även andra grupper får bättre löner och villkor, men att det inte kan ske på bekostnad av lärarna. 

– Jag menar att de måste passa sig för marknadskrafterna. Det är en viktig sak som vi trycker på i år. Vi ser att allt fler lärare väljer att flytta till närliggande kommuner eller byter från grundskolan till gymnasiet. Många har tröttnat på att ha så dålig lön och väljer då hellre att flytta. 

När det gäller lärartillgång och lärarbehörighet ser det enligt Monica Larsson okej ut i Trollhättan. 

– Vi ligger hyfsat till på våra skolor i västra och östra delen av kommunen, men i de södra och centrala delarna, där vi har en hög andel nyanlända elever, är det betydligt svårare att rekrytera. Där ser det inte lika bra ut, säger Monica Larsson. 

Inför årets lönerevision har LR-ombuden som vanligt träffat politikerna och personalkontoret. De har skrivit en debattartikel i lokalpressen, de har visat statistik och lämnat över yrkanden. Politikerna har svarat med att inte ge några löften. 

– De sa att vi får se om vi får några statliga pengar. Det är något vi ofta får höra: att de inte har pengar. Samtidigt har jag svårt att se att vi ska bli förbigångna en gång till. Men vi är en brukskommun, som strävat efter löneutjämning. Utbildning är inte mer värt än något annat och de värnar låglöneyrkena. 

Ytterligare ett viktigt argument som LR fört fram i år är elevernas resultat. 

– Våra meritvärden har stadigt förbättrats de senaste åren och det har vi också fått mycket beröm för av såväl rektorer som förvaltningschef. Att det inte syns i lärarnas lönekuvert är väldigt konstigt. Det är ju trots allt lärarnas jobb som ligger bakom förbättringen, säger hon.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm