asatavla

Pensionerade lärare är bra vikarier, menar Åsa Fahlén, LR.

Lärarbrist

Åsa Fahlén: Det krävs ett samlat grepp om vikariebristen

Tillgången på vikarier är ett ständigt problem. Liberalerna i Stockholm vill råda bot på det med en central vikariepool.
– Det är bra att man tar ett grepp kring vikarieanskaffningen, lärarbrist eller inte så behövs vikarier, säger Åsa Fahlén, ordförande i LR.

Knaper budget och lärarbrist leder till vikariebrist och lärare som får hoppa in för kollegor.

I Stockholm har det dessutom uppdagats att de tio största skolorna anställt vikarier utan att kontrollera deras utdrag ur brottsregistret.
Liberalerna vill nu inrätta en central vikariepool, något som redan finns i andra delar av landet, för att säkra tillgången på bra personal när det blir en lucka i schemat.

Olle Burell (S) skolborgarråd, tror inte på poolen.

– Det som inträffat är helt oacceptabelt och jag har begärt att förvaltningen ska göra en skyndsam utredning om vad som gått fel och inrätta ett system för att rutinerna ska efterföljas, säger han.

Lotta Edholm (L) menar att det är tidsbristen som ligger bakom Stockholmsmissen.

– Man behöver ha in en vikarie snabbt på morgonen och kan inte lösa det inom skolan. Då missar man i rutinerna. Det är nog ingen rektor som inte vill göra rätt. Just därför behöver man hitta rutiner centralt i Stockholms stads utbildningsförvaltning som gör det enkelt, säger Lotta Edholm till SvD.

Men svaret är inte en vikariepool, menar Olle Burell.

– Det låter briljant men det väcker ingen entusiasm bland tjänstemännen. Jag tror på att flera skolor går samman och skapar egna pooler, våra elever har inte råd att förlora en enda dag eller timme undervisning. När det gäller vikarier kan det vara ett sätt at locka in fler i yrket, förhoppningsvis kommer fler att vilja komplettera sin utbildning och bli lärare, säger han.

Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund:

– Det är viktigt vilka personer som finns i vikariepoolen, att det är legitimerade lärare. Det handlar om elevernas rätt till utbildning, säger Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund.          

Kommentera