Replik

”Viktigt att elever känner till sina rättigheter”

REPLIK Många elever upplever att enskilda sämre prestationer ofta får stor negativ betydelse vid betygssättningen i nuvarande betygssystem. Detta är problematiskt eftersom det kan påverka elevers motivation och fortsatta kunskapsutveckling, skriver Skolverket i en replik. 

I filmen ”Elevers frågor om betyg” svarar vi på de frågor som Sveriges elevråd har, och försöker förklara på ett sådant sätt att elever kan förstå några viktiga aspekter av betygssättning.

Både Skolverket och Sveriges elevråd har fått signaler om att många elever upplever att enskilda sämre prestationer ofta får stor negativ betydelse vid betygssättningen i nuvarande betygssystem. Detta är problematiskt eftersom det kan påverka elevers motivation och fortsatta kunskapsutveckling. Det är viktigt att elever känner till att de har rätt till en allsidig bedömning – att det är tänkt att de ska få visa vad de kan på flera olika sätt och vid flera olika tillfällen.

I enstaka fall kan det vara så att någon del av kunskapskraven bara prövas vid ett enda tillfälle. I de allra flesta fall kan lärarna ändå bedöma de olika delarna av kunskapskraven flera gånger, bland annat genom att skapa bedömningssituationer som prövar flera delar av kunskapskraven samtidigt.

Läraren ska vid betygssättningen använda sig av all tillgänglig information om elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven. Även de löpande informella bedömningarna som läraren gör i undervisningen är bedömningsunderlag som ska beaktas vid betygssättningen.

Mot bakgrund av detta vill vi i filmen vara tydliga med att det inte går att enbart sammanväga enskilda ”provbetyg” till ett betyg.

/Karin Hector-Stahre, enhetschef för prov– och bedömningsenheten Skolverket
Pernilla Lundgren, undervisningsråd på prov– och bedömningsenheten Skolverket

Kommentera