Annons

”Villkoren måste förbättras för att locka fler till läraryrket”

Publicerad 14 december 2018

Debatt. ”Menar vi allvar med att lyfta yrkets status, locka de bästa studenterna till att söka lärarutbildningen så måste även villkoren för lärarna förbättras”, skriver Roger Haddad (L), vice ordförande i riksdagens utbildningsutskott.

I Skolvärlden (10/12) kan vi läsa om den enkät Lärarnas riksförbund genomfört bland lärare i grundskolans lägre åldrar. Att lejonparten av lärarna uppger att de fortfarande tvingas använda en stor del av sin arbetsdag till att rastvakta, kopiera, och ordna med praktiska uppgifter i klassrummet visar att det brister i lärarnas arbetsmiljö.

Jag har också egna exempel från skolor där lärarna på grund av resurs-och personalbrist tvingas sköta både matservering som vissa städuppdrag för att kompensera för att man saknar lokalvårdare och vaktmästare. Detta är förstås inte en acceptabel situation, inte heller rätt anvädning av de lärare som är anställda för att undervisa.

Undersökningen bekräftar också den bild vi har från Liberalerna att, tvärtemot olika politiska utfästelser, så upplever lärarkåren att den administrativa bördan har ökat, inte minskat.

Det är ett misslyckande att renodlingen av skolans och i synnerhet lärarnas uppdrag inte genomförts för att utöka tiden för undervisning och därmed eleverna. Lärarna måste få ägna sig åt sitt huvuduppdrag, att bedriva undervisning i klassrummet, förbereda sina lektioner, gå igenom elevernas arbeten, bedöma, sätta betyg mm. Det uppdraget är i sig väldigt betungande och viktigt. Trots nationella uttalanden och även flera lokala utspel visar enkätsvaren, men också de samtal jag har med lärare att de inte märker någon skillnad i positiv bemärkelse. Menar vi allvar med att lyfta yrkets status, locka de bästa studenterna till att söka lärarutbildningen så måste även villkoren för lärarna förbättras.

En yrkeskategori som vi inte får glömma att lyfta är också skolledarna och rektorerna som även här har en central uppgit utifrån skollagen att leda skolans arbete främst som pedagogiska ledare. Rätt snabbt kan man vid en sittning med rektorer konstatera att det administrativa tagit över, inte uppgifter knutna till kunskapsuppdraget. Det är allt ifrån kontakter med hemmet, socialtjänst, polisen. Det är enkäter och förfrågningar från nationella myndigheter som lokala politiska pålagor med krav på inrapportering. Om detta är nödvändigt för styrningen av skolans verksamhet måste det motiveras och samtidigt måste Skolverket och Statens skolinspektion aktivt förändra sitt arbetssätt och minska kravet på dokumentation för att underlätta rektorernas och lärarnas arbetssituation.

De lokala politikerna och verksamhetscheferna kan direkt påverka genom att renodla och lyfta bort uppgifter. En annan direkt åtgärd är att anställa flera yrkeskategorier. Därför har Liberalerna under hösten presenterat ett nationellt initiativ för att påbörja en satsning med 500 mkr 2019 på lärarassistenter. Fullt utbyggt skulle vårt förslag resultera i att
18 000 lärarassistenter tillsätts.

De behöriga lärarna måste öka till andelen, idag minskar de istället vilket resulterar att arbetsbördan på de med behörighet och ämnesbehörighet ökar markant. Vi måste åter prioritera kompetenssatsning och fortbildning. Vi har drivit och uppmärksammat behovet av att införa ett nationellt system för central rättning av de nationella proven men också att de digitaliseras. Enligt Skolverket meddelade de vid ett möte i riksdagen att detta arbete kommer att ta minst åtmistone två-tre år innan det kan genomföras.

Ytterligare en prioritering som vi vill göra utöver fler behöriga lärare och lärarassistenter är vår satsning på 300mkr för att öka antalet speciallärare i skolan. Idag hamnar allt i lärarnas knän, exempelvis är detta en stor utmaning i klasser med elever i behov av extra stöd som kräver extra insatser. Det måste utbildas och anställas fler speciallärare om vi även i undervisningssituationen ska kunna avlasta lärarna genom att de får fler kollegor.  

Roger Haddad (L), vice ordförande i riksdagens utbildningsutskott

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

Forskning: Så mycket påverkar konflikter lärarna

Hur mycket påverkar konflikter med elever och kollegor i skolan en lärare? Henrik Lindqvist vid Linköpings universitet har undersökt vad lärarstudenter och nyblivna lärare upplever som känslomässigt svåra situationer och hur de manövrerar i dem.

Annons
Annons

Nya lagar och regler för skolan träder i kraft i sommar

Lagar

Ett antal nya lagar och regler för skolan träder i kraft den 1 juli, inte minst den länge debatterade läsa-skriva-räkna-garantin.

Annons

"Med skolans styrning är det omöjligt att leva upp till lagen"

Debatt

Helt rätt av LR-skyddsombuden att anmäla flera kommuner till Arbetsmiljöverket och Skolinspektionen. Det skriver representanter för Tankesmedjan Balans, Skolledarupproret och Elevens rätt i en debattartikel.

Kommentera
NPF

Expertens råd: Så blir din skola bättre på att möta elever med NPF

NPF

Vad bör en skola göra för att bli bättre på att möta elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? Linda Petersson, rådgivare på SPSM och specialiserad på NPF, ger sina bästa råd. 

Annons
Annons
Nedskärningar i skolan

Lärare protesterar mot nedskärningar – klär sig i rött

Nedskärningar

Genom att klä sig i rött vill lärarna i Hässleholm protestera mot nedskärningarna i skolan.
– Känslan av att komma in i ett lärarrum där alla är rödklädda är ganska mäktig, säger läraren Henrik Hedman som är en av initiativtagarna.

Skyddsombud anmäler kommuner – har fått nog av besparingar

Nedskärningar

Tre skyddsombud har fått nog av besparingarna på skolan i Karlshamn, Trelleborg och Sjöbo. Nu anmäler ombuden kommunerna.

Annons
Studie- och yrkesvägledning

Skolinspektionen: Elever får inte tillräcklig studievägledning

Syv

Elever på yrkesprogram får inte tillräckligt med studie- och yrkesvägledning, det slår Skolinspektionen fast i en ny rapport. 

Lärarnas kritik mot HÖK 18 växer: ”Vi kan inte vänta”

Avtal

Efter aviserade besparingar på skolan i en majoritet av landets kommuner växer kritiken mot det avtal som slöts mellan lärarfacken och SKL i höstas.
Vissa lärare kräver att avtalet sägs upp, andra menar att strejk är enda utvägen.

LR-ordföranden i upprop: ”Kommunerna vanvårdar skolan”

Nedskärningar

Skolan vanvårdas av kommunerna. Det menar samtliga distriktsordföranden i Lärarnas Riksförbund som nu vill se krafttag för ett förstatligande av skolan.

Kommunen vill ta bort lärartjänst på skola: ”Strider mot skollagen”

Arbetsmiljö

Ljusdal vill ta bort speciallärare på en skola på grund av kommunens budgetunderskott. Facket anser att man bryter mot skollagen.

”Jag är lärare för att jag vill – inte för att jag måste”

Debatt

”Jag har lovat mig själv att inte bli en ständigt trött, sur och stressad lärare för då skulle jag antagligen göra ett klart sämre arbete samt riskera att gå hårt in i väggen. Vem gynnas av det?”, skriver läraren Jonas Nilsson efter sitt 18:e avverkade läsår.

Kommentera
Betyg

Forskaren: Rättvisa betyg är en skadlig utopi

Betyg

Försök att administrera fram rättssäkra betyg är meningslösa och skapar problem för lärarna, menar forskaren Lars Melin.
– Betyg kommer aldrig vara rättvisa och det får vi leva med.

”SFI behöver fackliga stödinsatser”

Debatt

Uppror och protestlistor i all ära men de äger ingen förhandlingsrätt. SFI-lärare behöver ett levande fack som identifierar motståndet, verkar för aktivt medlemsskap och går till förhandlingsbordet, skriver SFI-läraren Kristina Sjöberg.

Kommentera

Jesper: Därför är jag lärare

Läraryrket

Läraryrket är fantastiskt på många sätt, med utmaningar och glädjeämnen. Här berättar Jesper Inegård i Åre varför han är lärare – och vad han skulle vilja förändra.

Skolavslutning: Du vet att du är lärare när...

Lista

Snart är sommaren här, och 2018/19 förpassas till historien. Skolvärlden har samlat 11 situationer vi tror att flera av er upplevt under läsåret. Känner du igen dig?

TIMPLAN

Stadieindelad timplan blev nådastöt för moderna språk

Timplan

Moderna språk håller på att förblöda. Orsaken: Den stadieindelade timplanen tillsammans med skriande lärarbrist och kortsiktiga politiska beslut.

Kommunerna prioriterar olika för språkundervisning

Moderna språk

Olika kommuner prioriterar språkundervisningen olika högt.

Forskning

Forskaren: Så gör du undervisningen meningsfull

Undervisning

Ibland kan elever uppleva skolgången som meningslös. Så hur gör man som lärare för att höja elevernas känsla av meningsfullhet? 

Nytt avtal: LR ska stötta obehöriga lärare

Fackligt

Genom ett samarbetsavtal med Akademikerförbundet SSR ska Lärarnas Riksförbund bland annat företräda obehöriga akademiker i förhandlingar.

OECD-chefen: ”Det kommer att bli svårare att vara lärare”

OECD

Vad gör en lärare i framtiden? Och hur ser en vanlig skoldag ut? 
– Det kommer bli svårare att vara lärare, men också mycket mer intressant, säger Andreas Schleicher, högste chef för organisationens utbildningskontor, till Skolvärlden.

Så reste sig skolorna – mot alla odds

Reportage

Båda skolorna ligger i socioekonomiskt utsatta områden, båda har haft Skolinspektionen efter sig – och båda har vänt utvecklingen. Skolvärlden besökte dem för att ta reda på hur det gick till.  

Uppdraget: Så ska de rädda problemskolan

Reportage

Går det att vända en problemskola på åtta månader? Skolvärlden besökte Storvretskolan, där Skolinspektionen för första gången använt sitt yttersta maktmedel och låtit staten gå in och bestämma.

Skolverkets nya satsning sågas: ”Sanktionerar obehöriga i skolan”

Legitimation

Skolverket lanserar ett nytt stödverktyg för obehöriga lärare som är tänkt att avlasta legitimerade lärare. Men satsningen möts av kritik bland behöriga lärare.

Granskning: Lärarassistenter

Satsningen på lärarassistenter räcker bara till en kvart per dag

Granskning

En kvart om dagen per klass – eller sex minuter per lärare. Det är vad regeringens satsning på lärarassistenter räcker till om alla lärare och elever i grundskolan ska få del av den.
– Det är en droppe i havet, säger Margit Koppari, SO-lärare på Sjöparksskolan i Gällivare.

Forskaren om lärarassistenter: ”Arbetsbelastningen är lika stor”

Lärarassistenter

Den stora satsningen på skolan i vårändringsbudgeten stavas lärarassistenter. Men vad innebär den för lärarna? Per Lindqvist genomför just nu en av de första svenska studierna på området.

Läraren: ”Vårt behov av kopieringshjälp är begränsat”

Lärarassistenter

Inför höstterminen planerar Östersunds kommun att anställa 15 lärarassistenter.
– Det vore mycket bättre om man satsade på de yrkesgrupper som redan finns i skolan, säger läraren Claes Hoglert.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons