UKÄ-rapport

Yrkesexamina leder till jobb

Personer med yrkesexamina – som lärare, specialpedagoger och vägledare – etablerar sig snabbare på arbetsmarknaden än personer med generell examen. 

Rapporten

Ta del av hela UKÄ-rappporten här. 

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) följer upp hur olika grupper med examina från universitet och högskola lyckas etablera sig på arbetsmarknaden efter avslutade studier. Nu presenterar UKÄ statistiken i en rapport.

Generellt sett är det personer med yrkesexamen, bland annat läkare, tandläkare och civilingenjörer, som etablerar sig snabbast. Av dem som examinerades med en yrkesexamen läsåret 2007/2008 hade 81 procent etablerat sig 1 år senare (2009) och 86 procent etablerat sig 5 år senare (2013). Bland personer med en generell examen hade 74 procent etablerat sig efter ett år och 81 procent efter fem år. Bland personer med en konstnärlig examen är motsvarande siffra 37 respektive 53 procent.

Yrken inom skolans värld hör till dem som har en hög grad av etablering. Av de specialpedagoger som tog examen 2007/2008 var drygt 90 procent etablerade fem år senare. Motsvarande siffra för studie- och yrkesvägledare är drygt 80 procent. Bland lärare med examen för senare år var 85 procent etablerade på arbetsmarknaden efter fem år och för lärare med examen mot och tidiga år var motsvarande siffra drygt 80 procent.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm