Ordningsomdömen

Anna Ekström och Isak Skogstad om ordningsomdömen

Ordningsomdömen: En ”osedvanligt dum idé” eller en ”viktig signal till eleverna”? Skolvärlden intervjuar Isak Skogstad och Anna Ekström om en av vårens hetaste skolfrågor.