Forskning

Barbro Westlund: Därför är läsförståelse viktigt i alla ämnen

Forskning visar att läsförståelsen påverkar elevers inlärning i alla skolämnen, och borde vara en viktig del i alla ämnen, inte bara i svenskundervisningen.

Det menar Barbro Westlund, en av förgrundsfigurerna inom svensk läsförståelseforskning, inte minst känd för boken ”Att undervisa i läsförståelse” från 2009.

– Innan du kan undervisa måste du fundera på hur du själv läser en text, säger hon.

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm