Forskning

Barbro Westlund: Därför är läsförståelse viktigt i alla ämnen

Forskning visar att läsförståelsen påverkar elevers inlärning i alla skolämnen, och borde vara en viktig del i alla ämnen, inte bara i svenskundervisningen.

Det menar Barbro Westlund, en av förgrundsfigurerna inom svensk läsförståelseforskning, inte minst känd för boken ”Att undervisa i läsförståelse” från 2009.

– Innan du kan undervisa måste du fundera på hur du själv läser en text, säger hon.