Specialpedagogik

Helena Wallberg: Så stärker man specialpedagogens roll

Många specialpedagoger upplever en frustration över att möta okunskap om sin kompetens och arbetsroll. Men behovet av specialpedagogik i skolan är massivt. För att nå framgång med specialpedagogiken krävs ett bättre samarbete mellan lärarna och att man smartare tar vara på varandras kompetenser. Det menar Helena Wallberg som är specialpedagog och kvalitetsutvecklare.

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm