Specialpedagogik

Helena Wallberg: Så stärker man specialpedagogens roll

Många specialpedagoger upplever en frustration över att möta okunskap om sin kompetens och arbetsroll. Men behovet av specialpedagogik i skolan är massivt. För att nå framgång med specialpedagogiken krävs ett bättre samarbete mellan lärarna och att man smartare tar vara på varandras kompetenser. Det menar Helena Wallberg som är specialpedagog och kvalitetsutvecklare.