Särskilda behov

NPF-pedagogen: Begreppet ”inkludering” missbrukas

Kenth Hedevåg är pedagog med inriktning på elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och annan problematik som försvårar skolgången. Han har erfarenhet från skola, kommunala elevhälsoteam och ungdomspsykiatrin. Idag föreläser han för skolpersonal och skolledningar över hela landet, och har även skrivit boken ”När mallen inte stämmer” på samma tema.