Ledarskap

Nycklarna till ett starkare ledarskap i klassrummet

Läraren och ledarskapsföreläsaren Jonas Nilsson kommer med tips och råd från sin bok ”Handbok i klassrumsledarskap”.