Tips och råd

Ta rätt beslut i klassrummet

Som lärare står du inför utmaningen att ta hundratals beslut före, under och efter varje lektion. Det handlar om vilken metod och vilken struktur du använder och hur du disponerar tiden, vilket material, hur du hälsar, möblerar och inleder, var du står i rummet.

John Steinberg, fil. dr i pedagogik, föreläsare och författare, har skrivit boken ”Fyrtio minuter, hundratals beslut”. I Skolvärldens webb-tv-intervju ger han tips och handfasta råd hur du som lärare lyckas med det i klassrummet.

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm