andres_jerez_lr_ombud_academedia
Elevenkät på friskoleföretag

Academedias elevenkät underlag i lönesamtal

Andrés Jerez, LR-ombud på Academedia bekräftar: beslutet om lönepåverkande elevenkät har tagits – på delar av koncernen.

Under veckan har en debatt utspelats på SvD, mellan å ena sidan friskolekoncernen Academedias ledning, å andra sidan dess fackliga representanter och lärare.

I en första debattartikel offentliggör, och kritiserar, tre av koncernens lärare att Academedia ska införa en lönepåverkande elevenkät.

Academedia svarar omgående:

”Vi har aldrig beslutat att införa någon elevenkät som ska ha inflytande över lärarnas löner”, undertecknat Ingela Gullberg, kvalitetschef, Martin Sandgren, vice vd Academedia och chef för Academedias gymnasieskolor samt Lise-Lotte Oldmark, HR-direktör.

– Det är lite provocerande att koncernen dementerar offentligt på det här sättet, eftersom vi får höra en sak vid förhandlingsbordet och sedan en annan sak i media, säger Andrés Jerez, Lärarnas Riksförbunds koncernombud inom Academedia.

Han berättar att beslut togs om att införa elevenkäter som påverkar gymnasielärarnas löner inom ett av koncernens sju verksamhetsområden, teoretiska gruppen, som har omkring 800 medarbetare och 9700 elever.

– Vi har protokoll på det. Information har delgivits alla lärarna inom Teoretiska gruppen att det skulle implementeras nästa läsår, men med ett försöksår i år. Alla lärare har fått veta att enkäten skulle användas i lönesamtalet läsår -16/17, säger Andrés Jerez.

Lärare inom Teoretiska gruppen har fått följande information: ”Resultatet från undervisningsutvärderingarna är tänkt att användas som en del i underlaget till det individuella utvecklingssamtalet respektive lönesamtalet och löneutveckling men även det systematiska kvalitetsarbetet.”

Koncernen dementerade att de skulle införa en lönepåverkande elevenkät. Innebär det att de kommer att backa?

– De har inte sagt att de ska backa, men däremot att de vill fortsätta prata om det. Man är inte helt säkra på att det här är den bästa modellen. Vi har lite skilda åsikter kring huruvida det här är ett bra sätt att mäta kvalitet på.

Vad tror du var anledningen till att införa enkäten?

– Det handlade om en ambition att förbättra resultaten och kunna visa upp det i sin kvalitetsrapport. Det rör sig om ren benchmarking.

Hur påverkar modellen lärarnas undervisning?

– Problemet är att man inte har förtroende för lärarna. Man vill kontrollera och justera för att få bort de dåliga lärarna, samt hålla rent från F-betyg. Det är kontraproduktivt, försämrar utbildningskvaliteten och sätter osund press även på de bra lärarna.

Andrés Jerez beskriver situationen som absurd, eftersom koncernen har svårt att förstå problematiken.

– Det är en rätt vanlig modell inom företag, där man har enkäter, utvärderar, mäter hård fakta utifrån vad kunderna svarar. Enligt Academedia är vinst en markör på bra kvalitet, säger han och fortsätter.

– Diskussioner förs gällande om elever är kunder eller inte. Men det är viktigt att komma ihåg att vi utför ett myndighetsutövande. Skolplikt råder. Vi måste ställa krav på eleverna som de inte alltid gillar. Det kan leda till konflikt med en missnöjd kund som ska betygsätta och utvärdera läraren. Det är inte en bra parameter i bemärkelsen att mäta om undervisningen var bra eller inte. Man ska dock självklart ha med elevperspektivet i utvärderingen av undervisningen.

Var det uppe för diskussion att eleverna skulle sätta lönepåverkande betyg på rektorn?

– Nej, det var det aldrig, säger Andrés Jerez.

Kommentera