Annons
Anna Månsson Nylund blev nyligen prisad av Svenska akademien för sitt sätt att skapa läslust bland sina elever – som uteslutande är andraspråkselever. Foto: Julia Sjöberg

Anna skapar läslust – med hjälp av bilderböcker

Publicerad 23 februari 2021

Fakta

Tips om böcker och läslust

Anna Månsson Nylund om att skapa läslust

 • Lägg mycket tid varje dag på att läsa på olika sätt (högt, gemensamt och på egen hand).
 • Samtala om det ni läser gemensamt och vägled och utmana eleverna under den egna läsningen.
 • Förmedla din egen kärlek till böcker.
 • Böcker, böcker, böcker! Det måste finnas många!
 • Undervisa specifikt om läsning och allt som hör till den (både tankearbetet och det tekniska).

Två boktips

 • ”Naturen” av Emma Adbåge (2020)
 • ”Mitt bottenliv” av Linda Bondestam (2020)

”Båda bilderböckerna handlar om klimat-förändringar och hur vi människor förstör vår natur. Vi valde att läsa båda under samma vecka och det ledde till jättebra diskussioner om ämnet, varför det har blivit så här och vi människor kan göra åt det. Det är ett gott exempel på hur böcker är viktiga för att träna på att tänka på djupet, förstå världen och utveckla empati.”

Anna Månsson Nylund

 • Förstelärare samt språk-, läs- och skrivutvecklare på Landmäreskolan i stadsdelen Biskopsgården på Hisingen i Göteborg. Hon har tidigare arbetat som undersköterska, lärare på Lillekärrskolan och lärare på Fridaskolan. 

Relaterat

Anna Månsson Nylunds elever i Biskopsgården skyndar sig till skolan för att inte missa morgonens högläsning. 
Entusiasmen beror på att hon själv stolt visar hur förtjust hon är i bilderböcker – men också på framgångsrika läs- och skrivstrategier från New York. 

När Svenska Akademien utsåg Årets svensklärare 2020 föll valet på Anna Månsson Nylund, svensklärare och förstelärare på Landmäreskolans lågstadium i Biskopsgården i Göteborg. Priset tilldelas lärare ”som genom sin gärning har stimulerat intresset hos unga människor för svenska språket och litteraturen”. 

– Jag var riktigt på hugget när de ringde, eftersom jag väntade ett samtal om en trasig projektor. Jag visste inte ens om att jag var nominerad och blev verkligen överraskad när det var Svenska Akademien. Normalt sett har de prisutdelning på Bokmässan, men den var inställd och i stället fick vi en rundvandring i Svenska Akademiens lokaler. Det var bra mycket mer spännande för en litteraturintresserad som mig. 

Anna Månsson Nylund visar gärna att hon älskar bilderböcker.Anna Månsson Nylund är mer än det. Hon älskar böcker. Särskilt bilderböcker. 

– Jag är en nörd, som ständigt sitter hemma och googlar upp nya bilderböcker som jag köper på egen hand. Men jag försöker lägga band på mig själv, det finns inte hur mycket plats som helst i mina hyllor. 

Kanske blir det lite enklare nu när 30 000 kronor av akademiens prispengar går till inköp av böcker till skolans bibliotek. Förutom på hennes lektioner är det just där många av hennes elever tar del av litteratur. 

– Eleverna är i princip uteslutande andraspråkselever, vilket innebär språkliga utmaningar. Men just bilderböcker har underlättat mycket. Jag visar att jag älskar bilderböckerna, vilket jag tror är viktigt att göra, säger Anna Månsson Nylund. 

Centralt i hennes undervisning är förutom bilderböcker också det språkutvecklande förhållningssättet ”Teachers College Reading and Writing Project”, som hon tillskansat sig under hela tre stipendiefinansierade besök på Columbia University i New York.

– Dess långsiktiga mål är att alla elever ska tro på sin egen förmåga att bli goda läsare och skribenter, som med sin egen röst kan påverka samhället. 

Hon är en stark företrädare av projektets idéer och sprider dessa på sin blogg, i föreläsningar och även i kurser med sina kollegor på Landmäreskolan. 

– Det är väldigt ”spot on”, eller nästan nödvändigt, särskilt i arbetet med flerspråks- eller andraspråkselever, och handlar om att syssla med motsatsen till att lägga en lärobok i handen på en elev och säga ”läs”. 

Det amerikanska konceptet innebär kort och gott att *få eleverna att tänka och resonera om det de läser, utifrån återkommande stödstrukturer och interaktion mellan elever och elever samt lärare och elever. 

Läs- och skrivundervisningen sker enligt en workshopmodell med tre delar: 

 • Minilektion.
 • Eget arbete. 
 • Återsamling. 

Anna Månsson Nylund har till exempel noterat att hennes elever behöver träna på återberättande. Många har svårt att återberätta vad texten de läst handlar om. Därför har hon förberett en lektion enligt ovanstående koncept.

– Jag börjar med att visa eleverna vad de sedan själva ska göra. I det här fallet läser jag en kort text och sedan visar jag hur jag återberättar vad den handlar om, utefter ett antal nedskrivna stödord: titel, miljö, karaktärer, problem och lösning. I nästa steg är det elevernas tur att göra detsamma, och då återberätta för varsin ”läskompis”. 

Jag kan – ärligt – visa att jag tycker om att läsa.

Hon har alltid en gräns för hur lång minilektionen får vara, tio minuter, så att den inte bär i väg. På så sätt blir ramarna tydliga för både henne och eleverna. 

– I nästa steg får de sitta och läsa och skriva på egen hand, medan jag går runt och har små samtal med en elev i taget. Det kan betyda att jag ber eleven återberätta eller läsa för mig, i syfte att ta reda på om eleven behöver träna på något specifikt. Sedan dokumenterar jag samtalet. Förhoppningsvis hinner jag med alla 25 eleverna på en vecka. 

I den tredje och avslutande delen ”återsamling” berättar eleverna för varandra hur det gick. 

– Man kan diskutera vad god språkutvecklande undervisning innebär, men för mig innebär det bland annat interaktion, tydlighet och stödstrukturer, precis som Teachers College förordar. Jag märker att det får eleverna att bli intresserade av att läsa och skriva. 

Intresset beror också på att hennes elever får ägna sig åt reflekterande högläsning varje morgon, menar hon. 

– Det är det bästa jag vet. Jag försöker alltid öppna upp mitt huvud och modellera hur läsare tänker när de läser. Ibland stannar jag upp och låter eleverna själva prata om berättelsen, så att de lär sig att diskutera böcker. Jag lägger mycket tid på att låta eleverna läsa och skriva, kanske mer än vad timplanen tillåter. Men eleverna behöver det. 

I september 2020 konstaterade Svenska förläggarföreningen att bokläsning är den fritidssysselsättning som minskar mest bland unga mellan 16 och 26 år. I en efterföljande debatt om hur vi ska få barn att lägga bort paddan till förmån för litteratur ställdes två lösningar mot varandra: tvång och lust. I en uppmärksammad text i Expressen skrev kulturskribenten Jens Liljestrand att vi måste ”tvinga ungen att läsa. Lås in skärmarna i en låda, alternativt släng dem. Sluta drömma om äppelkinder och tindrande ögon över Enid Blyton och Maria Gripe.”

Anna Månsson Nylund tillhör lag ”lust”. 

– Visst skulle jag önska att alla föräldrar var förebilder, men det är inget jag kan styra över. Däremot kan jag lägga mycket tid på läsning i skolan. Jag kan – ärligt – visa att jag tycker om att läsa. Jag jobbar mycket med positiv förstärkning genom att berömma det som barnen klarar bra när de läser, till exempel att de läser med flyt eller inlevelse, något som brukar göra barnen förtjusta. Jag kan ägna mig åt högläsning, med ett upplägg som gör att alla vill bidra med tankar och reflektioner. Jag kan uppmuntra eleverna att prata om böckerna. 

Högläsning är det bästa Anna Månsson Nylund vet.Papper och penna är så himla viktigt.

Hennes elever skyndar sig om morgnarna för att inte missa vad som händer därnäst i berättelsen. Ibland hittar hon dem utanför biblioteket på väg att låna en bok. 

– Det är så härligt när en elev tycker om en bok som jag också tycker om, eller när någon ber om att få låna en bok jag har läst högt. Det är en känsla som aldrig mättas. Men det är klart att det är en sak att få i gång läsningen i låga åldrar. Konkurrensen blir större ju äldre barnen blir, när de får mobiltelefoner och ipadar. 

 I takt med den dalande läsningen blir också skrivförmågan bland unga vuxna allt sämre, enligt bland annat undersökningar av Novus från 2020, till den grad att det drabbar vidareutbildning och yrkesliv. 

– Det är samma sak där, vi behöver ge det mycket tid i skolan. Papper och penna är så himla viktigt. Jag tror att det händer något betydelsefullt i kopplingen mellan hand och hjärna, som man måste träna på, vilket också en hel del forskning visar. 

Eleverna på Landmäreskolan får mycket stöttning i form av ordsamlingar i samband med skrivuppgifter. 

– Säg att de ska skriva om djur. Då samlar vi gemensamt ord utifrån olika kategorier. De kan till exempel ha tassar, näbbar och klor. De kan bo i hålor, lövhögar och hundkojor. För det här är inte självklart, särskilt inte för våra elever. Därefter tar vi fram startmeningar så att de kan komma i gång. För det är inte heller givet att de har med sig, eftersom många ännu inte talar i hela meningar. Vi märker att det sprider sig, att de börjar uttrycka sig mer fullständigt.  

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Annons
Annons
Betyg

Riksdagsbeslut: Skolor får ge betyg i årskurs 4

Betyg

”Det är olyckligt att man behandlar skolan på det sättet.”

Forskaren om tidiga betyg: ”Politikerna har inte lyssnat på oss”

Betyg

”Betyg i årskurs 4 används som en bricka i det politiska spelet.”

Annons
Lärarnas arbetsmarknad

Här är läraregenskaperna arbetsgivare rankar högst

Lista

Vilka egenskaper vill arbetsgivarna se hos sina lärare? Här är de 15 mest efterfrågade kompetenserna.

Annons
Annons
SFI

Otydliga riktlinjer slår hårt mot SFI-elever

SFI

”Som lärare känner jag en samvetsstress över att inte räcka till.”

Annons
Fackligt

Vab, vobb eller välgörenhet – detta gäller när lärare är hemma

Expertråd

LR:s ombudsman Fredrik Alm reder ut vem som ansvarar för undervisning och bedömning när du är borta från jobbet

Forskning

Forskare: Musiklyssning till läxorna skadar studierna

Forskning

"Musiken gör det svårare att förstå innebörden i en text".

Coronaviruset

Nya munskyddsråd får facklig kritik: ”Frustrationen stiger”

Corona

”Det finns ingen logisk förklaring till varför försiktighetsprincipen inte ska gälla även i klassrummen.”

Lärarpris

Frigjord från räkneboken – lärare prisas för kreativ undervisning

Prisad

”I matematik glöms det ofta bort att alla inte har samma utgångsläge.”

Nationella prov

Skolverkets besked: Digitala nationella prov försenas

Nationella prov

EU-dom försenar införandet av digitala nationella prov. 

Fackligt

Kravet på brottsmisstänkt lärare slopas efter fackliga protester

Fackligt

"Det känns bra eftersom kravet saknar laglig grund"

Lärare tvingas berätta om brottsmisstankar

Fackligt

"Det strider mot grundlagen."

Särskilt stöd

Nytt lagförslag: Krav på specialpedagog eller speciallärare i elevhälsan

Utredning klar

Bristen på utbildade lärare, speciallärare och -pedagoger försvårar lagförslag i ny utredning.
– Det är huvudmännens ansvar, säger utbildningsminister Anna Ekström.

2 av 3 lärare: Elever får inte särskilt stöd

Särskilt stöd

Samtidigt har lärarnas dokumentation ökat – trots att den skulle minska.

Saknas: 5 000 speciallärare för att täcka behovet

Speciallärare

Kravet: Att staten tar ansvar för finansieringen av skolan.

”Lärarna har väldigt svårt att möta behovet”

Speciallärare

Tidsbrist vanligaste orsaken till att alla elever inte kan få stöd.

Arbetsmiljö

Fackets larm: Lärare drabbas av näsblod och andningsproblem

Arbetsmiljö

Eskalerade hälsoproblem gör att lärarfacken vill stoppa arbetet på grundskolan. 

Fackligt

Förhandlingarna kring HÖK21: ”Måste leda till leverans”

Fackligt

Uppgifter till Skolvärlden: Parterna står långt ifrån varandra.

Trots tidigare böter: Kommunen kringgår facken igen

Ny facklig tvist om felaktig rekrytering – tre månader efter att kommunen betalade vite för ett liknande brott.

Coronaviruset

Regeringen: Håll skolorna öppna så länge det går

Corona

Risken för en tredje våg är stor, men skolorna är det sista vi ska stänga, meddelar stats-, utbildnings- och socialministern.

Så olika ser bedömningarna av smittskyddet i skolan ut

Corona

Flera regioner inför skarpare restriktioner men det ser olika ut över landet.

Efter ökad smitta – gymnasielärare uppmanas ha munskydd

Corona

Regionen skärper de lokala rekommendationerna.

Det räcker nu – sänk kraven på lärare

Debatt

Lärare som sliter, men samtidigt får höra att de ska göra mer kommer inte kunna göra ett bra jobb, skriver Daniel Henriksson.

Kommentera
Betyg

Forskaren om tidiga betyg: ”Politikerna har inte lyssnat på oss”

Betyg

”Betyg i årskurs 4 används som en bricka i det politiska spelet.”

Nedskärningar i skolan

Kommunen går 1,7 miljarder plus – men sparar ändå miljoner på skolan

Nedskärningar

Samtidigt som kommunen tjänar hundratals miljoner varje år varnar LR för galopperande arbetsbelastning när man fortsätter skära ner på skolan.

Coronaviruset

Rasar mot sent beslut om distans: ”Lärare känner sig uppgivna”

Corona

Med en kvälls varsel fick kommunerna information om nya rekomendationerna. 

Läs- och skrivundervisning

Anna skapar läslust – med hjälp av bilderböcker

Läsning

Svenskläraren: ”Jag visar eleverna att jag älskar bilderböckerna”.

Elevhälsa

Psykologen: Så hanterar du oroliga och blyga elever

Elevhälsa

Att närma sig eleverna som inte tycks må bra i skolan.

Idrott och hälsa

Idrottslärarna ryter ifrån: ”Vi kräver förändring”

Idrott och hälsa

Ny idrottsreform: Vill ge yrkeskåren möjlighet att utvecklas.

Anna Ekström om kritiken: ”Idrott och hälsa är prioriterat”

Idrott och hälsa

Utbildningsministern om idrottslärarnas förslag på ny reform.

Fackligt

Nya ordföranden: Det här blir vårt fokus för studenterna

Fackligt

Lina Hading är vald till ny ordförande för LR Stud.

Sociala medier

Elever avlyssnade lärarrum i hemlighet: ”Väldigt allvarligt”

Appar

På Tiktok ska eleverna ha fått idéen om att spela in lärare i smyg.  

Fackligt

I pandemins spår: Tre av fyra fackförbund växer

Utbildningssektorn

Lärarnas Riksförbund har aldrig varit större när det gäller antalet yrkesverksamma medlemmar – men tappar bland studenter.

Pensionerade läraren Kaj ger läxhjälp via nätet: ”Hoppas avlasta”

Efter pensionering

Såg ett behov: ”Jag hoppas ge avlastning till lärarna”.

Arbetsmiljö

Ny undersökning: Därför ökar stressen bland lärare

Undersökning

Nya krav ska sätta stopp för den ohållbara stressen.

Coronaviruset

Nytt beslut: Lärare får munskydd – elever blir utan

Corona

Malmö stad backar – bara lärare kommer att få gratis munskydd i skolan. 

Trots lärarbrist – LR ser gärna höjda krav på studenter

Rapport

"Om behörighetskraven inte skärps är risken att det på sikt att det blir ännu mindre attraktivt att bli lärare."

Coronaviruset

Rapport: Mer närundervisning i många skolor

Corona

Många högstadie- och gymnasieskolor har mindre distansundervisning.

”Polariseringen kring samtalet om pandemin bekymrar mig”

Kommentar

”Det finns minst två problem med den här rapporteringen”, skriver Per Kornhall.

Elever håller inte avstånd – då hotas skolan med böter

Corona

"Skollagen har en trappa med ett antal disciplinära åtgärder, från tillsägelse till skriftlig varning och avstängning."

Lärare vädjar om förlängd fjärrundervisning efter sportlovet

Corona

"Det finns absolut inte utrymme för att ta in fler elever"

Skolchefen erkänner: Facken hölls utanför beslut om nedskärningar

Tvist

Skolchefen bekräftar förvaltningens brott mot kollektivavtalet – men beslutet ligger fast.

Åsa Fahlén: Nu tar vi makten över lärarprofessionens framtid

Debatt

”Lärarnas Riksförbund inrättar ett professionsråd för att bidra till att lärarkåren tar makten över sin egen verksamhet och sin egen utveckling med elevernas bästa för ögonen”, skriver Åsa Fahlén.

Kommentera

Alexander Skytte: Den gränslösa läraren

Blogg

”Linjen mellan rätt och fel är sällan rak, utan går som vågor. Jag kan bli gränslös åt bägge håll”, skriver han.

LR om miljardöverskottet: Bör användas för att stärka skolan

Corona

"Lärarna kan inte ta på sig ytterligare undervisning för att kompensera underskottet".

Munskyddsfrågan splittrar lärarkåren: ”Ska inte vara tvingade”

Corona

"Många elever behöver kunna se lärarens mimik och munrörelser för att på bästa sätt kunna delta".

Forskning

Forskaren: Därför kan serier lyfta undervisningen

Serier 

”Serier är ett utmärkt sätt att ta undervisningen till nya nivåer.”

Debatt

Replik: ”Åsa Plesner förenklar frågan om friskolor”

Debatt

”Oavsett var man står politiskt i frågan så är vi många som arbetar i fristående verksamheter”, skriver företrädare för Drottning Blanka gymnasiet.

Kommentera

”Håll er till ämnet i debatten om friskolor”

Replik

Åsa Plesner på Tankedsmedjan Balans i replik till Academediaskolans debattartikel.

Kommentera

Svaga bevis för att tre terminer är bättre än två

Forskning

"Att förkorta sommarlovet skulle kunna leda till försämrade resultat".

GRANSKNING: LÄRARLÖNER

Lärarnas skilda löner – så mycket tjänar de

Lön

Skolvärldens granskning av Sveriges lärarlöner visar stora skillnader i hur kommuner satsar på lärare och studie- och yrkesvägledare.

L-kommunalrådet: Därför ser jag elever som kunder

Kritik

”För mig är ”kund" det bästa som finns”, säger hon till Skolvärlden.

Debatt

”SD lyssnar hellre på friskolelobbyn än på kritiken från lärare”

Slutreplik

”Istället för att begrunda fakta prioriterar SD friskolelobbyns ekonomiska egenintressen”, skriver Gunilla Svantorp, (S) ordförande i utbildningsutskottet.

Kommentera

SD: När det kommer till kritan vägrar S diskutera skolförslag med oss

Replik

”När det kommer till kritan vägrar Socialdemokraterna att ens sätta sig ner vid bordet och diskutera förslag med oss.”

Kommentera
Lärarbristen

Skolor söker inte aktivt efter legitimerade lärare: ”Obehöriga är billigare”

Lärarbrist

Många skolor söker inte aktivt efter legitimerade och behöriga lärare till tjänster som innehas av obehöriga, framför allt inte under terminerna.

Forskning

Studie om kamrateffekt prisas: ”Viktig för lärarkåren”

Forskning

LR:s Pontus Bäckström belönas med Best Paper Award 2020.

BETYG OCH BEDÖMNING

IES vill införa betyg från årskurs 4 – facket: ”Vi fick inte veta”

Tidiga betyg

Internationella engelska skolan vill införa betyg från årskurs fyra. Vad lärarna tycker har ingen frågat.

Coronaviruset

Ledarskap på distans: ”Utmaning att fånga elevens intresse”

Corona

”Det är extra viktigt och utmanande att fånga elevernas intresse.”

Skola sätter in väktare – anhöriga följer inte coronareglerna

Corona

”Vårdnadshavare har struntat i reglerna.”

Kurs- och ämnesplaner

Kritik mot uppskjutna kursplaner: ”Sänder ut helt fel signaler”

Kursplaner

På grund av pandemin har regeringen beslutat att skjuta upp förändringen av grundskolans kursplaner. 

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons