larare_gymnasium
Betyg

”Återinför ämnesbetyg på gymnasiet”

Var fjärde elev lämnar gymnasiet utan fullständiga betyg. En av orsakerna är stressen över kursbetygen.
För att stoppa avhoppen kräver Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson att ämnesbetygen återinförs.

I våras tillsatte regeringen en utredning som ska lämna förslag på åtgärder för att minska avhoppen från gymnasiet.

Enligt Bo Jansson, som för fram kraven i en debattartikel i Göteborgs-Posten i dag, måste regeringen utreda frågan om ämnesbetygens återinförande i samband med den pågående utredningen.

– Om vi verkligen vill minska flera av de negativa effekterna av dagens system måste vi börja våga prata om ämnesbetyg i gymnasiet – även om detta innebär en ny reform. Ett första steg kan vara att börja i en mindre skala med de obligatoriska ämnena som löper i flera år. Genom ett tilläggsdirektiv kan frågan tas in i gymnasieutredningen, föreslår Bo Jansson.

– Ämnesbetyg skulle ha en positiv effekt för elevernas resultat. Vi måste vända utvecklingen för allas skull.

Dagens kursutformning har varit en bidragande orsak till att avhoppen från gymnasieskolan är fler än någonsin. I Lärarnas Riksförbunds senaste undersökning om gymnasieskolan ansåg landets gymnasielärare att återinförandet av ämnesbetygen är en av de viktigaste framtidsfrågorna.

– Systemet med kursbetyg innebär stress för lärare och elever. Kursbetygen är oförlåtande eftersom eleverna bär med sig dem till slutbetyget. Det slår hårt mot elever med svaga resultat från grundskolan och elever som i början är omotiverade eller skoltrötta, menar Bo Jansson.

– Att reformen är så önskad både av våra medlemmar och av eleverna gör att politiken inte längre kan blunda för sitt ansvar i denna fråga. Det är dags nu att vända utvecklingen för allas skull, säger Bo Jansson.

Kommentera