bjorklund_nylander_pk

Liberalernas partiledare Jan Björklund och partiets skolpolitiske talesperson Christer Nylander under presskonferensen på torsdagen.

| Foto: Emil Hedman
Språk

Björklund: Gör godkänt betyg i språk till inträdeskrav

Liberalerna vill göra godkänt betyg i moderna språk till ett inträdeskrav för gymnasieskolans högskoleförberedande program.

Liberalernas förslag
  • Godkänt betyg i moderna språk ska vara inträdeskrav på gymnasiet
  • Inför meritpoäng för att läsa två språk på gymnasiet
  • Kvalificerade språkkurser ska ge ytterligare meritpoäng
  • Masterexamen ska innefatta studier utomlands
  • Ämneslärarutbildningen ska ges på färre lärosäten, som erbjuder samtliga kurser

Efter uppmärksamheten kring språkundervisning som läggs ner på grund av bristande elevintresse presenterar Liberalerna på torsdagen ett antal förslag för att stärka språkens ställning i skolan. Bland dessa: godkänt betyg ska vara inträdeskrav till gymnasieskolans studieförberedande program. Däremot stödjer de inte idén att göra det obligatoriskt för alla.

– Vi måste forma system som premierar det vi vill uppnå. Men vi tror inte på att lagstifta om att alla ska läsa språk. Att tvinga de som har svårt med matematik, svenska och engelska att läsa ytterligare ett språk skapar bara mer problem. Men vissa elever som har kapaciteten väljer ändå bort det, säger partiledare Jan Björklund.

Samtidigt tycker han inte att brist på intresse för moderna språk i grundskolan är det stora problem som den senaste tidens debatt gör gällande.

– Fler läser språk på högstadiet nu än någonsin, 70 procent av eleverna, så det är inte problemet. Problemet är att för få läser ytterligare ett språk efter det.

För att komma åt den aspekten vill Liberalerna utveckla systemet med meritpoäng i gymnasieskolan, som ger elever som läser visa ämnen en fördel vid ansökan till högre studier. Dels vill man ge extra meritpoäng till de elever som läser språk på väldigt avancerad nivå, och dels vill man ge det till de som läser fler än ett språk.

Lärarnas Riksförbunds ordförande framför i en debattartikel på Dagens Nyheter att meritpoängen som de ser ut idag inte har haft den önskade effekten, men Liberalerna menar att de är ett bra verktyg.

– I slutändan är det viktigaste att vi får folk som är språkkunniga i samhället, och vi vet att meritpoängen har en dragande effekt. Det handlar om att förbättra det från årskurs 6 hela vägen upp till masterstudenter, säger Christer Nylander, Liberalernas skolpolitiska talesperson.

Ni är inte rädda för att stänga dörren till universitetet redan på högstadiet, genom att kräva godkänt i moderna språk från grundskolan för att komma in på ett studieförberedande gymnasieprogram?

– Nej, däremot måste vi nog införa det med förnuft och så att eleverna, lärare och studie- och yrkesvägledare vet i god tid att det här systemet införs, säger Christer Nylander.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm